Sieber Jan David
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:kolem 1670, Česká Lípa
Datum a místo úmrtí1723, Brno
Sňatek, datum, místo  1.  Eva Rosina, ante 1703
2.  Kateřina Rosalie, ante 1714
3.  Dorota, 1721 nebo 1722
Příbuzenské vztahy 1. Sieber František Ignác - syn
2. Marie Magdalena - dcera
3. Kateřina ,provdala se za varhanáře Johanna Andrease Krennera ze Saska - dcera
Dílna - vyučen 1. Halbich Jan Bohumír st. - snad
2. Halbich Salomon - snad
           - převzal
           - místo Brno
           - vyučil Richter Antonín
           - předal Richter Antonín
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1708  Polná, Nanebevzetí Panny Marie  V  mz    II/31  E/E     pozn.  •
 post 1710  ¤ Žďár nad Sázavou, klášter cisterciáků - kostel Nanebevzetí Panny Marie  V  mz    II/18  E/E     pozn.  
 1716  Brno, sv. Michala  V  mz    II/22  nE/E     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Bejček, M.: Brněnské varhany. Brno 1944, s.
2. Burgemeister, L.: Der Orgelbau in Schlesien. 2. erw. Aufl. Bearb. von H. J. Busch, D. Grossmann u. R. Walter. Franfurkt a. M. 1973, s.
3. Dosoudil, J.: Die Brünner Bürgeraufnahmen 1559-1845. Z. des Deutschen Vereins für die Geschichte Mährens und Schlesiens 31, 1929 - 39, 1937, s.
4. Eberstaller, O.: Orgeln und Orgelbau in Österreich. Graz 1955, s.
5. Elvert, C. d.: Geschichte der Musik in Mähren und Österreich-Schlesien. Brünn 1873, s.
6. Fridrich, Z.: Brněnský varhanář Jan Výmola. Acta Universitatis Palackianae.Fac.paedagogica.Musica 3,1990, s.
7. Fridrich, Z.: Historické varhany v Nákle. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1970, č.148, s.
8. Fridrich, Z.: Malé barokní varhany na Hradisku u Olomouce. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1966,č.128,, s.
9. Fridrich, Z.: On the history of organs at Kopecek and Hradisko,Czechoslovakia. The Organ Yearbook 1973, s.
10. Koukal, P.: Varhanářství na jihozápadní Moravě. Vlastivědný sborník Vysočiny,odd.věd spol. 1988, s.
11. Quoika, R.: Der Orgelbau in Böhmen und Mähren. Mainz 1966. Der Orgelbau in Europa, Band 2., s.
12. Schindler, A.: Z historie varhan u sv.Michala v Olomouci. Výroční zpráva Okresního archivu v Olomouci za rok 1975. Olomouc 1976,, s.
13. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 113, 113, 113, 113, 113, 113
14. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 177, 210, 210, 211, 269
15. Sehnal, J.: Die Entwicklung der märischen Orgelbaukunst bis zum Jahr 1900. Musik des Ostens 9, 1983, s.
16. Sehnal, J.: Vývoj varhanářství na Moravě do r.1900. Hudební věda 17,1980, s.
17. Straka, V.: České varhanářské smlouvy z konce 17.století. Musikologie 2, 1949, s.
18. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s.
19. Wolný, G.: Kirchliche Topographie von Mähren,meist nach Urkunden und Handschriften. Brünn 1855-1861, s.
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2021
e-mail