Sieber Jan David
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:kolem 1670, Česká Lípa
Datum a místo úmrtí1723, Brno
Sňatek, datum, místo  1.  Eva Rosina, ante 1703
2.  Kateřina Rosalie, ante 1714
3.  Dorota, 1721 nebo 1722
Příbuzenské vztahy 1. Sieber František Ignác - syn
2. Marie Magdalena - dcera
3. Kateřina ,provdala se za varhanáře Johanna Andrease Krennera ze Saska - dcera
Dílna - vyučen 1. Halbich Jan Bohumír st. - snad
2. Halbich Salomon - snad
           - převzal
           - místo Brno
           - vyučil Richter Antonín
           - předal Richter Antonín
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Bejček, M.: Brněnské varhany. Brno 1944, s.
2. Burgemeister, L.: Der Orgelbau in Schlesien. 2. erw. Aufl. Bearb. von H. J. Busch, D. Grossmann u. R. Walter. Franfurkt a. M. 1973, s.
3. Dosoudil, J.: Die Brünner Bürgeraufnahmen 1559-1845. Z. des Deutschen Vereins für die Geschichte Mährens und Schlesiens 31, 1929 - 39, 1937, s.
4. Eberstaller, O.: Orgeln und Orgelbau in Österreich. Graz 1955, s.
5. Elvert, C. d.: Geschichte der Musik in Mähren und Österreich-Schlesien. Brünn 1873, s.
6. Fridrich, Z.: Brněnský varhanář Jan Výmola. Acta Universitatis Palackianae.Fac.paedagogica.Musica 3,1990, s.
7. Fridrich, Z.: Historické varhany v Nákle. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1970, č.148, s.
8. Fridrich, Z.: Malé barokní varhany na Hradisku u Olomouce. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1966,č.128,, s.
9. Fridrich, Z.: On the history of organs at Kopecek and Hradisko,Czechoslovakia. The Organ Yearbook 1973, s.
10. Koukal, P.: Varhanářství na jihozápadní Moravě. Vlastivědný sborník Vysočiny,odd.věd spol. 1988, s.
11. Quoika, R.: Der Orgelbau in Böhmen und Mähren. Mainz 1966. Der Orgelbau in Europa, Band 2., s.
12. Schindler, A.: Z historie varhan u sv.Michala v Olomouci. Výroční zpráva Okresního archivu v Olomouci za rok 1975. Olomouc 1976,, s.
13. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 113, 113, 113, 113, 113, 113
14. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 177, 210, 210, 211, 269
15. Sehnal, J.: Die Entwicklung der märischen Orgelbaukunst bis zum Jahr 1900. Musik des Ostens 9, 1983, s.
16. Sehnal, J.: Vývoj varhanářství na Moravě do r.1900. Hudební věda 17,1980, s.
17. Straka, V.: České varhanářské smlouvy z konce 17.století. Musikologie 2, 1949, s.
18. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s.
19. Wolný, G.: Kirchliche Topographie von Mähren,meist nach Urkunden und Handschriften. Brünn 1855-1861, s.
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail