Sieber Nicolaus Paul
( Franz )
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:7. 12. 1758,  -
Datum a místo úmrtí4. 11. 1791, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Sieber František Ignác - otec
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1785  Březník, Nanebevzetí Panny Marie  P  mz    I/7  nE/nE  300 zl.    pozn.  
 1790  Přibice, sv. Jana Křtitele  P  mz    I/6  nE/nE  190 zl.    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 163, 177, 212
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail