Sommer Johann Georg
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození: - ,  -
Datum a místo úmrtíante 1916, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo 1. Polná u Chebu
2. , Horní Lomany
3. , Františkovy Lázně
           - vyučil Zaus Martin
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995, s. 60
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 39, 98, 120, 125, 125
3. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 213
4. Reindl, J.: Varhany diecéze plzeňské.. Studie u autora, s. 0
5. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 160
6. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 6, 9, 11, 13, 22, 35, 35, 43, 43, 53, 53, 56, 57
7. Tomší, L.: Varhanáři chebští. Hudební nástroje 6, 1982, s. 227, 227, 227, 227, 227, 227
8. Tomší, L.: Varhanářství na Tachovsku. Sborník Okresního muzea v Tachově, 1999/27, s. 5, 22
9. Katastr varhan, karton 615, okr. Žlutice - Činov, sv. Martin
10. Kronika farnosti Chýše 1660-1949, p.36 - Chýše, Panna Maria
11. Liber memorabilium. - Karlovy Vary - Sedlec, sv. Anna
12. Reindl, J.: Soupis varhan plzeňské diecéze. - Aš, sv. Mikuláš
13. Rekviziční katastr. - Žlutice, sv. Petr a Pavel
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail