Steinmeyer Georg Friedrich
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:21. 10. 1819, Walxheim
Datum a místo úmrtí22. 2. 1901, Oettingen
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Oettingen
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1881  Mladá Boleslav, Nanebevzetí Panny Marie  V  mk    II/18         pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Dějiny varhan na Jablonecku. Fontes Nisae 1, 2000, s. 133
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 126, 127
3. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 54, 60
4. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 183
5. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 289
6. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 122
7. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 23
8. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 7
9. Rekviziční katastr. - Mladá Boleslav, Nanebevzetí Panny Marie
10. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1997
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail