Strmiska Matěj
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:11. 2. 1863, Archlebov
Datum a místo úmrtí4. 7. 1947, Uherské Hradiště
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal Hauke Josef
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1904  Vnorovy, sv. Alžběty  oV               pozn.  
 1917  Cholina, Nanebevzetí Panny Marie  noV               pozn.  
 cca 1925  Velehrad, bazilika Nanebevzetí P. Marie a svatých Cyrila a Metoděje  Vs  pk    II  nE      pozn.  
 1934  Rožnov pod Radhoštěm, Všech Svatých  oV            19000 Kč    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Frydrych, K.: Historie varhan v kostele sv. Jana Křtitele.. Uhřice: Obec Uhřice, s. 0
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 65
3. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 225, 259
4. Sehnal, J.: Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. 195
5. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 4, 6, 11, 13, 26, 30, 40, 41, 53, 57, 61, 62, 66, 67, 83, 93
6. SOkA Hodonín, Oú-H, č. kart. 1201. Laskavé sdělení MgA. Marcely Dvořanové - Vnorovy, sv. Alžběta
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail