Stark Václav Jan
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:23. 9. 1670, Loket
Datum a místo úmrtí16. 9. 1757, Loket
Sňatek, datum, místo  1.  Anna Regina Fassmanová, 26. 1. 1706, Loket
2.  Marta Sabina Handbachová, 20. 1. 1728, Loket
Příbuzenské vztahy 1. Stark Abraham - bratr
2. Fassmann Johann Franz - švagr
3. Stark Johann Josef - syn
4. Stark Johann Norbert Christoph - syn
5. Marie Terezie - dcera
Dílna - vyučen Stark Abraham
           - převzal
           - místo Loket
           - vyučil 1. Stark Johann Josef
2. Stark Johann Norbert Christoph
           - předal Stark Johann Josef
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1739  Most, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie  V  mz    II/14  E/E     pozn.  •
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 81, 86, 126, 127
2. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 103
3. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 71, 74
4. Tomší, L.: Loketská varhanářská škola. Hudební věda 26, 1989, s. 117,118, 118
5. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 41, 41
6. NA, Rekviziční katastr, vik. Most - Havraň, sv. Vavřinec
7. Prohlídka varhan, září 2013. - Most, Nanebevzetí Panny Marie
8. Soupis varhan diecéze plzeňské. - Starý Plzenec, Narození Panny Marie
9. fotografie varhan - Dobřany, sv. Mikuláš
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail