Suchý Josef
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1819, Horní Ročov
Datum a místo úmrtí1857, Slaný
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Slaný
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1843  Slaný, Nejsvětější Trojice  oV               pozn.  
 1851  Dolní Ročov, augustiniánský kostel Nanebevzetí Panny Marie  oV            170 zl.    pozn.  
 1851  ¤ Horní Ročov, Narození Panny Marie  oV               pozn.  
 1851  Smolnice, sv. Bartoloměje  přV            159 zl.    pozn.  
 1851  Vinařice, sv. Jiljí  oV            60 zl.    pozn.  
 1853  Bratronice, Všech Svatých  V  mz    I/11  E/E     pozn.  
 1853  Mníšek pod Brdy, sv. Václava  V  mz    II/21  E/E     pozn.  
 1853  Kytín, Nanebevzetí Panny Marie  oV               pozn.  
 1854  Domoušice, sv. Martina  nV  mz      ner   700 zl.    pozn.  
 1854  Libkovice pod Řípem, evangelický kostel  V  mz    I/10  E/E     pozn.  
 1854  Vinařice, sv. Jiljí  oV               pozn.  
 1855  Křivoklát, sv. Petra  přtrV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 26. organologické setkání, Litoměřice, 1999. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 4
2. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 2
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 36, 42, 48, 52, 53, 112, 122, 122, 140
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 45, 52
5. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 1225
6. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 163
7. Prohlídka varhan, r. 2009. Archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1997 - Bratronice, Všech Svatých
8. Rekviziční katastr, okr. Český Brod. - Kšely,
9. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1994 - 99
10. nápis ve skříni - Kytín, Nanebevzetí Panny Marie
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2021
e-mail