Suchý Josef
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1819, Horní Ročov
Datum a místo úmrtí1857, Slaný
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Slaný
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1847  Mělnické Vtelno, evangelický kostel  V  mz    I/9  E/E  520 zl. k. m.    pozn.  
 1854  Neratovice - Libiš, kostel církve českobratrské evangelické  +ped               pozn.  
 1855  Křivoklát, sv. Petra  přtrV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 26. organologické setkání, Litoměřice, 1999. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 4
2. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 2
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 36, 42, 48, 52, 53, 112, 122, 122, 140
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 45, 52
5. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 1225
6. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 163
7. Prohlídka varhan, r. 2009. Archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1997 - Bratronice, Všech Svatých
8. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1994 - 99
9. nápis ve skříni - Kytín, Nanebevzetí Panny Marie
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail