Svítil František ml.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:6. 6. 1836,  -
Datum a místo úmrtí1. 3. 1890, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Svítil František st. - otec
Dílna - vyučen Svítil František st.
           - převzal Svítil František st.
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1887  Vojnův Městec, sv. Ondřeje  V  m    I  nE/nE     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 448
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 125, 125, 126
3. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 159, 190, 192, 211
4. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 406
5. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 15, 75, 96
6. Nápis ve varhanách - fotografie varhan. - Dalečín, sv. Jakub
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail