Svítil František st.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:21. 8. 1805, Nové Město na Moravě
Datum a místo úmrtí6. 9. 1873, Nové Město na Moravě
Sňatek, datum, místo   Viktorie Šírová ( 15. 12. 1797 - 12. 10. 1872 ), 7. 1. 1828
Příbuzenské vztahy 1. Svítil František ml. - syn
2. Josef Svítil - otec
3. Barbora Plachetská - matka
4. Bedřich Svítil ( 29. 3. 1807 - ? ) - bratr , vystudoval teologii, stal se děkanem v Novém Městě na M.
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo 1. Nové Město na Moravě ,č 201
2. , Nové Město na Moravě ,č 202 , od r. 1842
           - vyučil Svítil František ml.
           - předal Svítil František ml.
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1830  Domašov, sv. Vavřince  V  mz    I/11  ?/?  500 zl.    pozn.  
 1834  Telč, farní kostel sv. Jakuba  oV            200 zl.    pozn.  
 1837  Obyčtov, Navštívení Panny Marie  oV               pozn.  
 1840  Trpín, sv. Václava  V  mz    I/10  E/E     pozn.  • D
 1841  Batelov, sv. Petra a Pavla  V  mz    II/16  E/E  800 zl.    pozn.  
 1842  Želetava, sv. Michaela archanděla  V  mz    II/14  nE/E     pozn.  
 1843  Nový Rychnov, Nanebevzetí Panny Marie  V  mz    II/14  E/E     pozn.  
 1843  Měřín, sv. Jana Křtitele  V  mz    II/14  nE/E     pozn.  
 1846  Opatov, sv. Bartoloměje  V  mz    II/16  E/E  820 zl. k. m.    pozn.  
 1847  Nížkovice, sv. Kunhuty  V  mz    I/10  E/E     pozn.  
 1848  Rudíkov, sv. Petra a Pavla  V  mz    I/10  E/E  340 zl. k. m.    pozn.   D
 1848  Předín, sv. Václava  V  mz    II/14  E/E     pozn.   D
 1848  Hustopeče, sv. Václava  oV               pozn.  
 1849  Urbanov, sv. Jana Křtitele  V  mz    I/8  ?/?     pozn.  
 1859  Jihlava, jezuitský kostel sv. Ignáce z Loyoly  oV            440 zl. rak. měny    pozn.  
 1859  Benetice, sv. Marka  V  mz    II/14  E/E  900 zl.    pozn.  
 1861  Brno, sv. Jakuba  Vs  mz    II/30  ?      pozn.  
 1866  Bílá Hůrka, sv. Štěpána  V  mz    I/11  ?/?     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Bejček, M.: Brněnské varhany. Brno 1944, s.
2. Josef, Š.: Varhany kostela v Rynárci, s. 0
3. Koukal, P.: Novoměstský varhanářský rod Svítilů. Novoměstský zpravodaj červenec-srpen 1983, s.
4. Koukal, P.: O zelenohorských varhanách. Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Vydal: Národní památkový ústav - územní odborné pra coviště v Telči. Telč 2009., s. 225
5. Koukal, P.: Organologické dílo Františka Svítila staršího v západomoravském regionu. Dipl.práce na fil.fak. UJEP.Mysliboř 1976, s.
6. Koukal, P.: Trpínský kostel a jeho varhany. Pamětní spis k posvěcení varhan v kostele sv. Václava v Trpíně, 2008, s. 0
7. Koukal, P.: Varhanářský rod Svítilů (1.část). Vlastivědný sborník Vysočiny.Odd.věd společ. 7,1990, s.
8. Koukal, P.: Varhanářství na jihozápadní Moravě. Vlastivědný sborník Vysočiny,odd.věd spol. 1988, s.
9. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s.
10. Quoika, R.: Der Orgelbau in Böhmen und Mähren. Mainz 1966. Der Orgelbau in Europa, Band 2., s.
11. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 124, 124, 124, 124, 124, 125
12. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 196, 200, 201, 202, 207, 215, 218, 230, 263, 263, 270
13. Sehnal, J.: Die Entwicklung der märischen Orgelbaukunst bis zum Jahr 1900. Musik des Ostens 9, 1983, s.
14. Sehnal, J.: Dějiny varhan kostela sv.Jakuba v Brně. Časopis Moravského muzea 67, 1982, s.
15. Sehnal, J.: Historische Beziehungen auf dem Gebiet des Orgelbaus zwischen Österreich und Mähren. Ars Organi 4, 1988, s.
16. Sehnal, J.: Kapitoly z hudební topografie: Opatov. Opus Musicum 4, 1972,, s.
17. Sehnal, J.: Vývoj varhanářství na Moravě do r.1900. Hudební věda 17,1980, s.
18. Wolný, G.: Kirchliche Topographie von Mähren,meist nach Urkunden und Handschriften. Brünn 1855-1861, s.
19. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 18, 30, 79
20. Die Stark-Orgeln der Zisterzienserinnen zu Altbrünn, s. 221 - Sněžné, sv. Kříž
21. Katastr varhan, okr. Kamenice nad Lipou - Počátky, sv. Anna
22. Michek, D.: Dokumentace dílčího restaurování varhan, Nové Město na Moravě.Studénky. 2007. - Nové Město na Moravě,
23. NA, Rekviziční katastr, karton 71 - Lišov, sv. Václav
24. Nápis na píšťale Violonu, ŠS 2014. - Daňkovice,
25. Rekviziční katastr. - Bílá Hůrka, sv. Štěpán
26. , s. 0
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail