Svítil František st.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:21. 8. 1805, Nové Město na Moravě
Datum a místo úmrtí6. 9. 1873, Nové Město na Moravě
Sňatek, datum, místo   Viktorie Šírová ( 15. 12. 1797 - 12. 10. 1872 ), 7. 1. 1828
Příbuzenské vztahy 1. Svítil František ml. - syn
2. Josef Svítil - otec
3. Barbora Plachetská - matka
4. Bedřich Svítil ( 29. 3. 1807 - ? ) - bratr , vystudoval teologii, stal se děkanem v Novém Městě na M.
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo 1. Nové Město na Moravě ,č 201
2. , Nové Město na Moravě ,č 202 , od r. 1842
           - vyučil Svítil František ml.
           - předal Svítil František ml.
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Bejček, M.: Brněnské varhany. Brno 1944, s.
2. Josef, Š.: Varhany kostela v Rynárci, s. 0
3. Koukal, P.: Novoměstský varhanářský rod Svítilů. Novoměstský zpravodaj červenec-srpen 1983, s.
4. Koukal, P.: O zelenohorských varhanách. Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Vydal: Národní památkový ústav - územní odborné pra coviště v Telči. Telč 2009., s. 225
5. Koukal, P.: Organologické dílo Františka Svítila staršího v západomoravském regionu. Dipl.práce na fil.fak. UJEP.Mysliboř 1976, s.
6. Koukal, P.: Trpínský kostel a jeho varhany. Pamětní spis k posvěcení varhan v kostele sv. Václava v Trpíně, 2008, s. 0
7. Koukal, P.: Varhanářský rod Svítilů (1.část). Vlastivědný sborník Vysočiny.Odd.věd společ. 7,1990, s.
8. Koukal, P.: Varhanářství na jihozápadní Moravě. Vlastivědný sborník Vysočiny,odd.věd spol. 1988, s.
9. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s.
10. Quoika, R.: Der Orgelbau in Böhmen und Mähren. Mainz 1966. Der Orgelbau in Europa, Band 2., s.
11. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 124, 124, 124, 124, 124, 125
12. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 196, 200, 201, 202, 207, 215, 218, 230, 263, 263, 270
13. Sehnal, J.: Die Entwicklung der märischen Orgelbaukunst bis zum Jahr 1900. Musik des Ostens 9, 1983, s.
14. Sehnal, J.: Dějiny varhan kostela sv.Jakuba v Brně. Časopis Moravského muzea 67, 1982, s.
15. Sehnal, J.: Historische Beziehungen auf dem Gebiet des Orgelbaus zwischen Österreich und Mähren. Ars Organi 4, 1988, s.
16. Sehnal, J.: Kapitoly z hudební topografie: Opatov. Opus Musicum 4, 1972,, s.
17. Sehnal, J.: Vývoj varhanářství na Moravě do r.1900. Hudební věda 17,1980, s.
18. Wolný, G.: Kirchliche Topographie von Mähren,meist nach Urkunden und Handschriften. Brünn 1855-1861, s.
19. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 18
20. Die Stark-Orgeln der Zisterzienserinnen zu Altbrünn, s. 221 - Sněžné, sv. Kříž
21. Katastr varhan, okr. Kamenice nad Lipou - Počátky, sv. Anna
22. Michek, D.: Dokumentace dílčího restaurování varhan, Nové Město na Moravě.Studénky. 2007. - Nové Město na Moravě,
23. NA, Rekviziční katastr, karton 71 - Lišov, sv. Václav
24. Nápis na píšťale Violonu, ŠS 2014. - Daňkovice,
25. Rekviziční katastr. - Bílá Hůrka, sv. Štěpán
26. , s. 0
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail