Svítil František st.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:21. 8. 1805, Nové Město na Moravě
Datum a místo úmrtí6. 9. 1873, Nové Město na Moravě
Sňatek, datum, místo   Viktorie Šírová ( 15. 12. 1797 - 12. 10. 1872 ), 7. 1. 1828
Příbuzenské vztahy 1. Svítil František ml. - syn
2. Josef Svítil - otec
3. Barbora Plachetská - matka
4. Bedřich Svítil ( 29. 3. 1807 - ? ) - bratr , vystudoval teologii, stal se děkanem v Novém Městě na M.
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo 1. Nové Město na Moravě ,č 201
2. , Nové Město na Moravě ,č 202 , od r. 1842
           - vyučil Svítil František ml.
           - předal Svítil František ml.
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1824  Nové Město na Moravě, sv. Kunhuty  oV            24 zl.    pozn.  
 1827  Horní Bory, sv. Martina  V  mz      nE/nE     pozn.  
 1827  Ruda, sv. Jiljí  oV            12 kr.    pozn.  
 1827  Dolní Loučky, sv. Martina  V  mz      ?/?     pozn.  
 1829  Ronov, sv. Antonína Paduánského  oV               pozn.  
 post 1830  Hostim, sv. Františka Serafínského  přV               pozn.  
 1831  Mostiště, sv. Marka  oV               pozn.  
 1837  Obyčtov, Navštívení Panny Marie  oV               pozn.  
 1837  Radešínská Svratka, sv. Václava  přV            150 zl. k. m.    pozn.  
 1845  Luka nad Jihlavou, sv. Bartoloměje  V  mz    II/14  nE/E  500 zl.    pozn.  
 1847  Nová Cerekev, sv. Tomáše Becketa  V  mz    II/17  E/E     pozn.  
 1850  Nové Město na Moravě, evangelický kostel  V  mz    I/10  nE/nE  320 zl. k. m.    pozn.  
 1851  Pavlov, sv. Filipa a Jakuba  V  mz    I/10  E/E  360 zl.    pozn.  
 1852  Lísek, sv. Mikuláše  V  mz    II/16  E/E  820 zl.    pozn.  
 1852  Rokytnice nad Rokytnou, sv. Jana Křtitele  V  mz    I/10  E/E  359 zl.    pozn.  
 1853  Nové Město na Moravě, sv. Kunhuty  V  mz      nE/nE     pozn.  
 1853  Nové Město na Moravě, hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie  V  mz    I/8  E/E  300 zl.    pozn.  
 1854  Velká Bíteš, sv. Jana Křtitele  V  mz    II/18  nE/E  1150 zl.    pozn.  
 1855  Tišnov, sv. Václava  V  mz    II/18  nE/E  1300 zl.    pozn.  
 1856  Malhostovice, sv. Vavřince  V  mz    I/7  E/E     pozn.  
 1856  Cvrčovice, sv. Jakuba Většího  V  mz    I/10  ?/?  500 zl. k. m.    pozn.  
 1856  Jihlava, jezuitský kostel sv. Ignáce z Loyoly  oV               pozn.  
 1858  Fryšava pod Žákovou horou, sv. Matouše  V  mz      nE/E  800 zl. k. m.    pozn.  
 1858  Lelekovice, sv. Filipa a Jakuba  V  mz    I/7  E/E  370 zl. k. m.    pozn.  
 1858  Střížov, sv. Martina  V  mz    I  ?/?  43 kr.    pozn.  
 1858  Nová Říše, kaple sv. Kříže  V  mz    I/7  E/E  400 zl.    pozn.  
 1858  Olešná, sv. Maří Magdaleny  nV  mz    I/7      500 zl.    pozn.  
 1859  Benetice, sv. Marka  V  mz    II/14  E/E  900 zl.    pozn.  
 1865  Lišov, sv. Václava  V  mz    II/22  ?/?     pozn.  
 1867  Rynárec, sv. Vavřince  V  mz    I/9  E/E     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Bejček, M.: Brněnské varhany. Brno 1944, s.
2. Josef, Š.: Varhany kostela v Rynárci, s. 0
3. Koukal, P.: Novoměstský varhanářský rod Svítilů. Novoměstský zpravodaj červenec-srpen 1983, s.
4. Koukal, P.: O zelenohorských varhanách. Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Vydal: Národní památkový ústav - územní odborné pra coviště v Telči. Telč 2009., s. 225
5. Koukal, P.: Organologické dílo Františka Svítila staršího v západomoravském regionu. Dipl.práce na fil.fak. UJEP.Mysliboř 1976, s.
6. Koukal, P.: Trpínský kostel a jeho varhany. Pamětní spis k posvěcení varhan v kostele sv. Václava v Trpíně, 2008, s. 0
7. Koukal, P.: Varhanářský rod Svítilů (1.část). Vlastivědný sborník Vysočiny.Odd.věd společ. 7,1990, s.
8. Koukal, P.: Varhanářství na jihozápadní Moravě. Vlastivědný sborník Vysočiny,odd.věd spol. 1988, s.
9. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s.
10. Quoika, R.: Der Orgelbau in Böhmen und Mähren. Mainz 1966. Der Orgelbau in Europa, Band 2., s.
11. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 124, 124, 124, 124, 124, 125
12. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 196, 200, 201, 202, 207, 215, 218, 230, 263, 263, 270
13. Sehnal, J.: Die Entwicklung der märischen Orgelbaukunst bis zum Jahr 1900. Musik des Ostens 9, 1983, s.
14. Sehnal, J.: Dějiny varhan kostela sv.Jakuba v Brně. Časopis Moravského muzea 67, 1982, s.
15. Sehnal, J.: Historische Beziehungen auf dem Gebiet des Orgelbaus zwischen Österreich und Mähren. Ars Organi 4, 1988, s.
16. Sehnal, J.: Kapitoly z hudební topografie: Opatov. Opus Musicum 4, 1972,, s.
17. Sehnal, J.: Vývoj varhanářství na Moravě do r.1900. Hudební věda 17,1980, s.
18. Wolný, G.: Kirchliche Topographie von Mähren,meist nach Urkunden und Handschriften. Brünn 1855-1861, s.
19. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 18, 30
20. Die Stark-Orgeln der Zisterzienserinnen zu Altbrünn, s. 221 - Sněžné, sv. Kříž
21. Katastr varhan, okr. Kamenice nad Lipou - Počátky, sv. Anna
22. Michek, D.: Dokumentace dílčího restaurování varhan, Nové Město na Moravě.Studénky. 2007. - Nové Město na Moravě,
23. NA, Rekviziční katastr, karton 71 - Lišov, sv. Václav
24. Nápis na píšťale Violonu, ŠS 2014. - Daňkovice,
25. Rekviziční katastr. - Bílá Hůrka, sv. Štěpán
26. , s. 0
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail