Šlajch Vladimír
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:3. 9. 1955,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. 26. organologické setkání, Litoměřice, 1999. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 3
2. Belis, J. - Šlajch, V.: Dějiny varhan cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna. Památky a příroda, s. 132
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 0
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 87
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 154
6. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 15, 27
7. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 218, 233, 260
8. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 301
9. Die Stark-Orgeln der Zisterzienserinnen zu Altbrünn, s. 221 - Sněžné, sv. Kříž
10. Prohlídka nástroje, r. 2013, Štěpán Svoboda. - Luka nad Jihlavou, sv. Bartoloměj
11. Prohlídka varhan, r. 2009 - Starý Plzenec, Narození Panny Marie
12. archiv Ing. Marka Čihaře
13. nápis na skříni varhan - Osov, sv. Jan Křtitel
14. nápis v pozitivu - Želenice, sv. Jakub
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail