Šlajch Vladimír
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:3. 9. 1955,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1984  Zlatá Koruna, Nanebevzetí Panny Marie  rekV               pozn.   D
 1986  Těchonice, sv. Filipa a Jakuba  restV               pozn.  
 1992  Přelouč, sv. Jakuba Většího  restV               pozn.  
 2006  Starý Plzenec, Narození Panny Marie  Vs  mz    I/10  E      pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 26. organologické setkání, Litoměřice, 1999. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 3
2. Belis, J. - Šlajch, V.: Dějiny varhan cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna. Památky a příroda, s. 132
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 0
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 87
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 154
6. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 15, 27
7. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 218, 233, 260
8. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 301
9. Die Stark-Orgeln der Zisterzienserinnen zu Altbrünn, s. 221 - Sněžné, sv. Kříž
10. Prohlídka nástroje, r. 2013, Štěpán Svoboda. - Luka nad Jihlavou, sv. Bartoloměj
11. Prohlídka varhan, r. 2009 - Starý Plzenec, Narození Panny Marie
12. archiv Ing. Marka Čihaře
13. nápis na skříni varhan - Osov, sv. Jan Křtitel
14. nápis v pozitivu - Želenice, sv. Jakub
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail