Spanel Georg st.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:21. 9. 1752,  -
Datum a místo úmrtí27. 10. 1828, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
1. Spanel Georg ml. Johann - syn
Dílna - vyučen králický varhanář
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1795  Častolovice, sv. Víta  V  mz    II/14  E/E  500 zl.    pozn.  • D
 
 
 
Zdroj:
 
1. Fuks, J.: Dobrušské varhany. Studie u autora, s. 0
2. Fuks, J.: Varhany rychnovska. Studie u autora, s. , 0
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 128
4. Jiří, F.: Rokytnické varhany.. Studie k varhanním dějinám Rokytnice v Orlických horách.2007. Uloženo u autora., s. 0
5. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 189, 192, 252
6. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 43
7. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 73, 77, 165, 231, 240, 321, 339, 381
8. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - SOkA RK, fond Archiv fary Voděrady, kart. 610, inv. č. 2294/37, účty - Voděrady, sv. Petr a Pavel
9. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2012. - Pilníkov, Nejsvětější Trojice
10. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - Říčky, Nejsvětější Trojice
11. Prohlídka vzdušnice, nápis na vzdušnici, ŠS 2014. - Daňkovice,
12. SOA Zámrsk, Vs Žamberk, Zádušní účty farnosti Německá Rybná, kniha 1634 - Rybná nad Zdobnicí, sv. Jakub Větší
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2021
e-mail