Tuček Jan st.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:16. 5. 1842, Golčův Jeníkov
Datum a místo úmrtí20. 7. 1913, -
Sňatek, datum, místo  1.  Marie, -
2.  Kateřina, -
Příbuzenské vztahy 1. Tuček Jan ml. - syn
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Kutná Hora, od r. 1869
           - vyučil Kubát Jan st.
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1875  Záhornice, sv. Matouše  oV            75 zl. v. m.    pozn.  
 1886  Veltruby, Nanebevzetí Panny Marie  oV               pozn.  
 1886  Teplýšovice, sv. Havla  V  m  3  I/6  E/E     pozn.  
 1891  Záboří nad Labem, sv. Prokopa  V  mk  13  I/9  E/E     pozn.  
 1892  Otryby, sv. Havla  V  mz  14  I/4  E/E     pozn.  
 cca 1892  Chlístovice, sv. Ondřeje  V  mk  15  I/5  E/E     pozn.  • D
 1893  Vlkaneč, sv. Jakuba Většího  V  mk  17  I/6  E/E     pozn.   D
 1895  Uhlířské Janovice, sv. Aloise  oV            200 zl. v. m.    pozn.  
 1895  Borová, sv. Markéty  V  mk  28  II/12  E/E     pozn.  
 1896  Hora svatého Václava, sv. Václava  V  mk    I/6  E/E     pozn.  •
 1897  Kovanice, sv. Václava  V  mk  40  I/5  E/E  600 zl.    pozn.   D
 1899  Mikuleč, sv. Jiří  V  mk  79  I/7  E/E     pozn.  • D
 1901  Malý Bor, sv. Maří Magdaleny  V  mk    I/7  ?/?  2400 K    pozn.   D
 1901  Malé Svatoňovice, poutní kostel Sedmi radostí Panny Marie  V  mk  95  II/16  E/E  4000 K    pozn.  
 1902  Dírná, sv. Vavřince  oV               pozn.  
 1902  Hamry, Panny Marie Bolestné  přV               pozn.  
 1902  Třebenice, Narození Panny Marie  V  mk  108  II/13  E/E  3000 K    pozn.  
 1903  Kutná Hora, klášter voršilek - kostel Nejsvětějšího Srdce Páně  V  pk    II/20  nE/nE     pozn.  
 1903  Kutná Hora, chrám sv. Barbory  Vs  pk  113  III/44  E      pozn.  
 1904  Starý Kolín, sv. Ondřeje  V  mk  102  II/11  E/E     pozn.  •
 1905  Malejovice, sv. Jiří  Vs  mk  134  I/7  E      pozn.  
 1906  Kojice, sv. Petra a Pavla  V  mk  169  I/5  E/E     pozn.   D
 1907  Slavíkovice, sv. Josefa  Vs  mk    I/8  E   1664 K    pozn.   D
 1909  Zdemyslice, sv. Mikuláše  V  mk    I/4  ?/?     pozn.  
 1909  Žďár u Blovic, sv. Václava  V  mk  188  I/5  ?/?     pozn.  
 1911  Červené Janovice, sv. Martina  V  pk  216  II/12  E/E     pozn.  
 1912  Dobřen, sv. Václava  V  mk  231  I/5  E/E     pozn.  • D
 1913  Krchleby, sv. Václava  V  mk    I/5  E/E     pozn.   D
 1913  Načeradec, sv. Petra a Pavla  oV               pozn.  
 1913  Mirovice, sv. Klimenta  V  pk  217  I/11  E      pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 24, 32, 58, 106, 111
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 0, 110
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 45, 61, 78, 152, 190, 195, 219
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 64,65
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 30, 30
6. Jan, T.: Jan Tuček c.k.výs. první česká továrna na stavbu varhan a harmonií Kutná Hora Čechy, s. 0
7. Krátký, J.: Varhany děkanátu Místek. Bakalářská diplomová práce z muzeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské Univ. v Opavě, s. 28, 101
8. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 67, 68, 70, 74, 75, 90, 102
9. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 156, 180, 268, 342, 1077
10. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 242
11. Sehnal, J.: Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. 169, 194
12. Tomší, L.: K historii varhanářského řemesla v Kutné Hoře. Hudební nástroje 27, 1990, s. 210
13. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 49, 69, 87, 140, 146, 167, 168, 180, 187, 192, 194, 204, 209, 235, 240, 246, 247, 258, 267, 270, 273, 277, 292, 297, 303, 304, 314, 327, 351, 375, 377, 378, 404, 416
14. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 11, 15, 17, 24, 28, 33, 38, 42, 53, 55, 59, 67, 69, 71, 88, 91
15. Ševčík, B.: Varhany na jihovýchodní Moravě. Zprávy oblastního muzea a galerie v Gottwaldově 1985, s. 10, 11, 21
16. Archiv Ing. Marka Čihaře. - Malejovice, sv. Jiří
17. Archiv Ing. Marka Čihaře. Rekviziční katastr. - Otryby, sv. Havel
18. FÚ Uhlířské Janovice, Liber memorabilium, p. 67 - Uhlířské Janovice, sv. Alois
19. Katalog J. Tučka. - Dalešice,
20. Katalog firmy Tuček, fotografie varhan. http://dzbanov.evangnet.cz - Džbánov,
21. Katastr varhan, karton 613 - Bezděkov, sv. Václav
22. Katastr varhan, karton 615 - Arnoštovice, sv. Šimon a Juda
23. Katastr varhan. - Načeradec, sv. Petr a Pavel
24. Laskavé sdělení B. Laňka, r. 2016 - Vlachovo Březí, Zvěstování Páně
25. NA, ZPÚ, kart. 67, vik. České Budějovice - Žinkovy,
26. Prohlídka nástroje, r. 2010. - Dobřen, sv. Václav
27. Prohlídka varhan, r. 2010. - Starý Kolín, sv. Ondřej
28. Prohlídka varhan, srpen 2009. - Malotice, sv. Matouš
29. Prohlídka varhan, Štěpán Svoboda, r. 2016 - Telč, Nejsv. Jméno Ježíš
30. Rekviziční katastr - velikost nástroje. - Dírná, sv. Vavřinec
31. Rekviziční katastr, vik. Horšovský Týn. - Mutěnín, sv. Bartoloměj
32. Rekviziční katastr, vik. České Budějovice, fol. 479 - Hyršov, Dobrý Pastýř
33. Rekviziční katastr, vikariát Dolní Kralovice - Borovsko, sv. Petr a Pavel
34. Rekviziční katastr. - Malý Bor, sv. Maří Magdalena
35. Tučkův katalog. - Libenice,
36. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1994. Katastr varhan
37. http://www.turistika.cz/mista/evangelicky-kostel-v-rovecnem - Rovečné,
38. Štítek ve varhanách. - Veltruby, Nanebevzetí Panny Marie
39. štítek na hracím stole. Soupis varhan diecéze plzeňské. - Hora svatého Václava, sv. Václav
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail