Umlauf František
( Franz )
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:kolem 1743,  -
Datum a místo úmrtí23. 3. 1808, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1781  Sloup, Panny Marie Bolestné  oV            32 zl.    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 129, 129
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 189, 236
3. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 96, 220, 418
4. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. SOA Zámrsk, Vs Králíky, kart. 62 - Králíky, sv. Michael Archanděl
5. Prohlídka varhan, 2012, Štěpán Svoboda - nápis ve varhanách. - Hrochův Týnec, sv. Martin
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2021
e-mail