Urban Karel
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1870,  -
Datum a místo úmrtí1941, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen Schiffner Heinrich
           - převzal
           - místo 1. Praha - v letech 1901-1910 společně s Ticháčkem Josefem
2. , Praha, od r. 1910 samostatně
           - vyučil 1. Habětín Milan
2. Pejša Vilém
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1907  Heřmanice, sv. Bartoloměje  V  pk    I/7  E/E     pozn.  
 1910  Praha - Strahov, Nanebevzetí Panny Marie  oV               pozn.  
 1911  Praha - Nové Město, sv. Štěpána  oV               pozn.  
 1911  Praha - Hradčany, sv. Benedikta  Vs  pk    II/12  E      pozn.   D
 1913  Krucemburk, evangelický kostel  V  pk    I/10  E/E     pozn.  
 post 1914  Mnichovice, Narození Panny Marie  Vs  pv    I/8  E      pozn.  
 1933  Černochov, sv. Václava  oV               pozn.  
 1933  Kostelní Hlavno, sv. Petra v okovech  V  pv    II/14  E/E     pozn.  
 1940  Sázava, klášter benediktinů - kostel sv. Prokopa  Vm  pk    II/13  E      pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 22. organologické setkání, Ústí nad Labem, 1994. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 5
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 113
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 67
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 44, 93, 119
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 30, 66
6. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 116, 132, 151
7. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 71, 80, 105
8. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 193, 209, 215, 216
9. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 104, 124, 360, 587
10. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 276, 285, 358, 391
11. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 26, 63
12. Archiv organologů pražské Arcidiecéze. - Praha - Smíchov, sv. Václav
13. Katastr varhan, okr. Chotěboř - Sázava,
14. Katastr varhan. - Praha - Vinohrady,
15. Laskavé sdělení Elišky Novákové, r. 2012. - Miroslav,
16. Laskavé sdělení a fotografie p. Jiřího Rosíka. - Přerov,
17. Prohlídka varhan, Š. Svoboda, r. 2012, pedálová výplň epištolní strana: - Zbiroh, sv. Mikuláš
18. , s. 0
19. Sdělení varhanáře F. Bílského, r. 2011
20. Varhany Korandova sboru, internetová stránka, r. 2014 - Plzeň,
21. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1998
22. prohlídka varhan 22. 2. 2007 - Kostelní Hlavno, sv. Petr v okovech
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail