Wiktora Johann
   
 
(V databázi se nacházejí další údaje, které nemohou být zatím uveřejněny, pro více informací kontaktujte, prosím, správce databáze.)
 
Životní data:
Datum a místo narození:©,  -
Datum a místo úmrtíasi 1865, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1853  Sobíňov, Navštívení Panny Marie  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 39
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 61, 194
3. Karel, N.: Paměti kostela Panny Marie na nebe vzaté a sv. Karla Velikého (...) na hoře Karlově v Novém městě Pražském. Praha 1877., s. 78
4. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 62, 69, 79, 101
5. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 125
6. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 160, 255, 285, 302, 395
7. FÚ Uhlířské Janovice, Liber memorabilium, p. 45 - Malejovice, sv. Jiří
8. NA, Katastr varhan, okr. Chrudim. - Hlinsko, Narození Panny Marie
9. Nápis ve varhanách. - Stříbrná Skalice, sv. Jan Nepomucký
10. SOkA Třeboň, Archiv obce Stříbřec, Obecní pamětní kniha - neznámá lokalita,
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail