Vocelka Karel
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:28. 1. 1813, Praha
Datum a místo úmrtí23. 9. 1876, Praha
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen Gartner Josef III.
           - převzal
           - místo Praha
           - vyučil
           - předal Eisenhut Karl Anton
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1855  Nalžovské Hory, sv. Kateřiny  V  mz    I/9  ?/?  840 zl.    pozn.  
 1856  Praha - Staré Město, Klementinum - zrcadlová kaple Zvěstování Panny Marie  V  mz    I/8         pozn.  
 1857  Sázava, sv. Martina  V  mz    I/5  E/E     pozn.  
 1857  Okrouhlice, sv. Martina  V  mz    I/7  ?/?     pozn.  
 1862  Humpolec, evangelický kostel  V  mz    II/13  E/E     pozn.   D
 1863  Lužná, sv. Barbory  V  mz    I/8  E/E     pozn.  •
 1866  Kozmice, sv. Jakuba  V  mz    I/7  E/E     pozn.  •
 1866  Vranov, sv. Václava  V  mz    I/7  E/E     pozn.  
 1868  Chvojínek, sv. Václava  V  mz    I/5  E/E     pozn.  •
 
 
 
Zdroj:
 
1. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 3
2. Fuks, J.: Rychnovské varhany. Orlické hory a Podorlicko, sv. 13, 2005, s. 0
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 44, 45, 49, 50, 56, 95, 95, 104, 111, 130
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 0, 103
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 36, 52, 56
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 42, 78, 126, 180, 194
7. Karel, N.: Paměti kostela Panny Marie na nebe vzaté a sv. Karla Velikého (...) na hoře Karlově v Novém městě Pražském. Praha 1877., s. 78
8. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 18,19, 26
9. Laněk, B.: Varhany a varhanáři Prachaticka.. Studie k jednotlivým nástrojům 1980-2016. U autora., s. 0
10. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 144, 201
11. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 102, 170, 174, 178, 229, 229,230
12. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 280, 616
13. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 162, 182, 411
14. AHMP, FÚ Prosek, Liber memorabilium II - Praha - Dolní Chabry, Stětí sv. Jana Křtitele
15. Dokumentace varhan z r. 1977 - cena varhan. - Poříčí nad Sázavou, sv. Havel
16. Katastr varhan, karton 614 - Kováň, sv. František Serafínský
17. Katastr varhan, karton 615. Prohlídka varhan, r. 2008. - Středokluky, sv. Prokop
18. Katastr varhan. - Soutice, sv. Jakub
19. Liber memorabilium, p. 42. - Svatý Jan pod Skalou, Narození sv. Jana Křtitele
20. Pamětní kniha evangelické farnosti v Telecí. Prohlídka varhan, r. 2013 - Telecí,
21. Pamětní kniha, dep. ve farnosti. - Vranov, sv. Václav
22. Prohlídka varhan, r. 1994. - Chvojínek, sv. Václav
23. Prohlídka varhan, r. 2009. - Vranov, sv. Václav
24. Prohlídka varhan, Štěpán Svoboda. - Kostelec u Křížků, sv. Martin
25. Rekviziční katastr - datace. - Kladno - Vrapice, sv. Mikuláš
26. Rekviziční katastr. - Sázava, sv. Martin
27. Rekviziční katastr. Prohlídka nástroje. - Kozmice, sv. Jakub
28. , s. 0
29. SOA Příbram, FÚ Dolní Hbity, Liber memorabilium II, p. 548 - Dolní Hbity, Narození sv. Jana Křtitele
30. Soupis varhan farností vikariátu benešovského, list z r. 1977 - Chvojínek, sv. Václav
31. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1995
32. dveřní výplň pravé skříně - Praha - Zbraslav, sv. Jakub
33. nápis ve varhanní skříni - Krušovice, Nejsvětější Trojice
34. prohlídka varhan, r. 2008 - Velenka, sv. Petr v okovech
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail