Votruba Josef
   
 
(V databázi se nacházejí další údaje, které nemohou být zatím uveřejněny, pro více informací kontaktujte, prosím, správce databáze.)
 
Životní data:
Datum a místo narození:©,  -
Datum a místo úmrtí©, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Počátky
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1901  Úsobí, sv. Petra a Pavla  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Josef, H.: Chrámová hudba v Jemnici. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita, Ústav hudební vědy. Filosofická fakulta., s. 13, 17
2. Josef, Š.: Varhany kostela v Rynárci, s. 0
3. Koukal, P.: Varhanářství na jihozápadní Moravě. Vlastivědný sborník Vysočiny,odd.věd spol. 1988, s. 67
4. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 97
5. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 347, 468, 557, 750, 999
6. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 130
7. Tomší, L.: Z historie varhan Jindřichova Hradce. Hudební nástroje 15,1978,, s. 84
8. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 426
9. Katastr varhan, okr. Jindřichův Hradec. - Nová Bystřice, sv. Petr a Pavel
10. Katastr varhan, okr. Kamenice nad Lipou - Počátky, sv. Jan Křtitel
11. Katastr varhan. - Němčice, Nanebevzetí Panny Marie
12. Laskavé sdělení a fotografie Milana Svitáka, r. 2011. - Kardašova Řečice, Narození sv. Jana Křtitele
13. Rekviziční katastr, vikariát Dolní Kralovice - Vyklantice, sv. Jan Nepomucký
14. Rekviziční katastr. - Kunžak, sv. Bartoloměj
15. SÚA Praha, ZÚ, Katastr varhan, kart. 615 - Neurazy, sv. Martin
16. , s. 0
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail