Votruba Josef
   
 
(V databázi se nacházejí další údaje, které nemohou být zatím uveřejněny, pro více informací kontaktujte, prosím, správce databáze.)
 
Životní data:
Datum a místo narození:©,  -
Datum a místo úmrtí©, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Počátky
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Josef, H.: Chrámová hudba v Jemnici. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita, Ústav hudební vědy. Filosofická fakulta., s. 13, 17
2. Josef, Š.: Varhany kostela v Rynárci, s. 0
3. Koukal, P.: Varhanářství na jihozápadní Moravě. Vlastivědný sborník Vysočiny,odd.věd spol. 1988, s. 67
4. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 97
5. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 347, 468, 557, 750, 999
6. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 130
7. Tomší, L.: Z historie varhan Jindřichova Hradce. Hudební nástroje 15,1978,, s. 84
8. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 426
9. Katastr varhan, okr. Jindřichův Hradec. - Nová Bystřice, sv. Petr a Pavel
10. Katastr varhan, okr. Kamenice nad Lipou - Počátky, sv. Jan Křtitel
11. Katastr varhan. - Němčice, Nanebevzetí Panny Marie
12. Laskavé sdělení a fotografie Milana Svitáka, r. 2011. - Kardašova Řečice, Narození sv. Jana Křtitele
13. Liber memorabilium Albrechtec. - Albrechtice nad Vltavou, sv. Petr a Pavel
14. Rekviziční katastr, vik. Třeboň, bez fol. - Žirovnice, sv. Filip a Jakub
15. Rekviziční katastr, vik. České Budějovice, fol. 217 - Neurazy, sv. Martin
16. Rekviziční katastr, vikariát Dolní Kralovice - Vyklantice, sv. Jan Nepomucký
17. Rekviziční katastr. - Kunžak, sv. Bartoloměj
18. SÚA Praha, ZÚ, Katastr varhan, kart. 615 - Neurazy, sv. Martin
19. , s. 0
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail