Walter Matěj
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození: - ,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1824  Žinkovy, sv. Václava  +ped      I/8         pozn.  
 1836  Čechtice, sv. Jakuba  V  mz    II/13  E/E     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 157
2. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 113
3. Katastr varhan, karton 613 - Kadov, sv. Václav
4. Kronika - Kostel a záduší sv. Klimenta v Mirovicích - Mirovice, sv. Kliment
5. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1998
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail