Weiss Karel st.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1900,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Weiss Václav - otec
2. Weiss Karel ml. - syn
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Hořelice
           - vyučil Havlík Stanislav
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. 26. organologické setkání, Litoměřice, 1999. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 3
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 38, 65
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mladoboleslavska. Rkp. u autora., s. 0
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 215
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 67
6. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 15
7. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 1026, 1198, 1225
8. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 88, 146
9. Archiv Ing. Marka Čihaře, prohlídka nástroje r 2011. - Ořech, Stětí sv. Jana Křtitele
10. Archiv Ing. Marka Čihaře. - Loděnice, sv. Václav
11. Datace: SOkA Příbram, DÚ Příbram, Liber memorabilium ab 1863, p. 300 - Příbram, sv. Prokop
12. Nápis na restř. kanále varhan. - Ratenice, sv. Jakub
13. Prohlídka varhan, M. Čihař, r.1998. - Rudná - Hořelice, sv. Jan Křtitel
14. Prohlídka varhan, Š. Svoboda, r. 2011 - Rudná - Hořelice, sv. Jan Křtitel
15. archiv Ing. Marka Čihaře
16. nápis ve skříni varhan - Mšec, sv. Kateřina Alexandrijská
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail