Weiss Karel st.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1900,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Weiss Václav - otec
2. Weiss Karel ml. - syn
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Hořelice
           - vyučil Havlík Stanislav
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  Rudná - Hořelice, sv. Jana Křtitele  přV  pv    II/13  E      pozn.  
 post 1918  Družec, Nanebevzetí Panny Marie  Vs  pk    I/7  E      pozn.  
 1935  Mšec, sv. Kateřiny Alexandrijské  oV               pozn.  
 1940  Lenešice, sv. Šimona a Judy  genoV            1400 K    pozn.  
 1941  Všejany, sv. Jana Křtitele  V  pv    I/9  E/E     pozn.  
 1941  Příbram - Svatá Hora, bazilika Nanebevzetí Panny Marie  oV               pozn.  
 ? 1942  Břvany, sv. Martina  oV               pozn.  
 1944  Příbram, sv. Prokopa  V  pk    I/5  ?/E     pozn.  
 1944  Loděnice, sv. Václava  V  pv    I/7  E/E     pozn.   D
 1946  Rudná - Dušníky, sv. Jiří  V  pv    I/7  E/?     pozn.  
 1950  Ořech, Stětí sv. Jana Křtitele  přV               pozn.  
 1954  Zbečno, sv. Martina  přV               pozn.  
 1957  Řepín, Panny Marie Vítězné  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 26. organologické setkání, Litoměřice, 1999. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 3
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 38, 65
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mladoboleslavska. Rkp. u autora., s. 0
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 67
5. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 15
6. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 1026, 1225
7. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 88, 146
8. Archiv Ing. Marka Čihaře, prohlídka nástroje r 2011. - Ořech, Stětí sv. Jana Křtitele
9. Archiv Ing. Marka Čihaře. - Loděnice, sv. Václav
10. Datace: SOkA Příbram, DÚ Příbram, Liber memorabilium ab 1863, p. 300 - Příbram, sv. Prokop
11. Nápis na restř. kanále varhan. - Ratenice, sv. Jakub
12. Prohlídka varhan, M. Čihař, r.1998. - Rudná - Hořelice, sv. Jan Křtitel
13. Prohlídka varhan, Š. Svoboda, r. 2011 - Rudná - Hořelice, sv. Jan Křtitel
14. archiv Ing. Marka Čihaře
15. nápis ve skříni varhan - Mšec, sv. Kateřina Alexandrijská
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail