Weiss Karel st.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1900,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Weiss Václav - otec
2. Weiss Karel ml. - syn
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Hořelice
           - vyučil Havlík Stanislav
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  Rudná - Hořelice, sv. Jana Křtitele  přV  pv    II/13  E      pozn.  
 1924  Žerčice, sv. Mikuláše  oV            1990 Kč    pozn.  
 1950  Ořech, Stětí sv. Jana Křtitele  přV               pozn.  
 1967  Ratenice, sv. Jakuba  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 26. organologické setkání, Litoměřice, 1999. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 3
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 38, 65
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mladoboleslavska. Rkp. u autora., s. 0
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 215
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 67
6. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 15
7. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 1026, 1198, 1225
8. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 88, 146
9. Archiv Ing. Marka Čihaře, prohlídka nástroje r 2011. - Ořech, Stětí sv. Jana Křtitele
10. Archiv Ing. Marka Čihaře. - Loděnice, sv. Václav
11. Datace: SOkA Příbram, DÚ Příbram, Liber memorabilium ab 1863, p. 300 - Příbram, sv. Prokop
12. Nápis na restř. kanále varhan. - Ratenice, sv. Jakub
13. Prohlídka varhan, M. Čihař, r.1998. - Rudná - Hořelice, sv. Jan Křtitel
14. Prohlídka varhan, Š. Svoboda, r. 2011 - Rudná - Hořelice, sv. Jan Křtitel
15. archiv Ing. Marka Čihaře
16. nápis ve skříni varhan - Mšec, sv. Kateřina Alexandrijská
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2021
e-mail