Welzel Josef Ignác
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:14. 10. 1778, Králíky
Datum a místo úmrtí10. 11. 1864, Králíky
Sňatek, datum, místo   Terezie Beschornerová ( kol. 1780 - ? ), 31. 1. 1809
Příbuzenské vztahy 1. Welzel Kašpar ml. - strýc
2. Welzel Caspar st. - děd
3. Welzel Karel - otec
Dílna - vyučen Welzel Karel
           - převzal
           - místo Králíky č. 306
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 post 1810  Starý Svojanov, sv. Mikuláše  V  mz    I/6  E/E     pozn.  
 1816  Sadská, sv. Apolináře  rV            750 zl.    pozn.  
 1825  Poděbrady, proboštský kostel Povýšení sv. Kříže  sestV               pozn.  
 1830  Horní Adršpach, Povýšení sv. Kříže  V  mz    I/10  E/E     pozn.  •
 1834  Velká Jesenice, Nanebevzetí Panny Marie  V  mz    I/10  E/E     pozn.  •
 1835  ¤ Černý Důl, sv. Michaela archanděla  V  mz    I/10  nE/E     pozn.  •
 1848  Heřmanice, Nejsvětější Trojice  P  mz    I/4  nE/nE  200 zl.    pozn.  
 1855  Vysoký Újezd nad Dědinou, sv. Jakuba Většího  V  mz      nE/nE     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 204, 209
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 136, 136, 136, 136, 136
3. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 183, 193, 194
4. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 46, 46, 46, 57
5. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 68, 107, 115, 119, 142, 177, 228, 252, 297, 345, 349, 382, 390, 393, 416, 431
6. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. Zámrsk, Vs Králíky, kart. 512, rozpočet Ignáce Welzela - Králíky, sv. Michael Archanděl
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail