Welzel Josef Ignác
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:14. 10. 1778, Králíky
Datum a místo úmrtí10. 11. 1864, Králíky
Sňatek, datum, místo   Terezie Beschornerová ( kol. 1780 - ? ), 31. 1. 1809
Příbuzenské vztahy 1. Welzel Kašpar ml. - strýc
2. Welzel Caspar st. - děd
3. Welzel Karel - otec
Dílna - vyučen Welzel Karel
           - převzal
           - místo Králíky č. 306
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1809  Vojtíškov, Narození Panny Marie  V  mz    I  nE/nE  550 zl.    pozn.  
 1815  Práčov, sv. Jakuba Většího  V  mz    I/8  E/E  480 zl.    pozn.   D
 1815  Brantice, Nanebevzetí Panny Marie  V  mz      ?/?  900 zl.    pozn.  
 1816  Bernartice, Nanebevzetí Panny Marie  V  mz    II/13  nE/nE     pozn.  
 1816  Rapotín, Nanebevzetí Panny Marie  oV            243 zl.    pozn.  
 1833  Žíželice, sv. Prokopa  V  mz      nE/nE  500 zl.    pozn.  
 1836  Chlumec nad Cidlinou, Nejsvětější Trojice  V  mz    I/8  E/E     pozn.  •
 1838  Knířov, Zvěstování Páně  +ped               pozn.  
 1841  Lovčice, sv. Bartoloměje  V  mz    I/8  E/E  229 zl.    pozn.   D
 1843  Stará Voda, sv. Václava  V  mz    I/8  E/E     pozn.  • D
 1844  Horní Lipka, sv. Anny  P  mz    I  nE/nE     pozn.  
 1847  Vápno, sv. Jiří  oP               pozn.  
 1855  Újezd, sv. Jiljí  V  mz    I/7  E/E     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 204, 209
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 136, 136, 136, 136, 136
3. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 183, 193, 194
4. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 46, 46, 46, 57
5. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 68, 107, 115, 119, 142, 177, 228, 252, 297, 345, 349, 382, 390, 393, 416, 431
6. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. Zámrsk, Vs Králíky, kart. 512, rozpočet Ignáce Welzela - Králíky, sv. Michael Archanděl
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail