Welzel Josef Ignác
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:14. 10. 1778, Králíky
Datum a místo úmrtí10. 11. 1864, Králíky
Sňatek, datum, místo   Terezie Beschornerová ( kol. 1780 - ? ), 31. 1. 1809
Příbuzenské vztahy 1. Welzel Kašpar ml. - strýc
2. Welzel Caspar st. - děd
3. Welzel Karel - otec
Dílna - vyučen Welzel Karel
           - převzal
           - místo Králíky č. 306
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1806  Nová Hradečná, sv. Vavřince  rV               pozn.  
 1820  Výprachtice, Proměnění Páně  V  mz    II/15  ?/?     pozn.  
 1821  Potštejn, sv. Vavřince  V  mz    II/18  E/E     pozn.  
 1826  Mladoňov, sv. Mikuláše  V  mz    I/11  E/E  480 zl.    pozn.  
 1832  Teplice nad Metují, farní kostel sv. Vavřince  V  mz    II/22  ?/?     pozn.  
 1839  Nechanice, Nanebevzetí Panny Marie  V  mz    II/17  E/E     pozn.  •
 1846  Horní Studénky, sv. Linharta  viV               pozn.  
 1850  Stračov, sv. Jakuba Většího  V  mz    II/13  ?/?     pozn.  
 1859  Králíky, farní kostel sv. Michaela archanděla  oV            850 zl. r.m.    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 181, 204, 209, 219
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 136, 136, 136, 136, 136
3. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 183, 193, 194
4. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 46, 46, 46, 57
5. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 68, 107, 115, 119, 142, 177, 228, 252, 297, 345, 349, 382, 390, 393, 416, 431
6. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. Zámrsk, Vs Králíky, kart. 512, rozpočet Ignáce Welzela - Králíky, sv. Michael Archanděl
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail