Welzel Karel
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:kolem 1743,  -
Datum a místo úmrtí18. 2. 1809, Králíky č. 306
Sňatek, datum, místo   Barbora Becková, 20. 11. 1769, Králíky
Příbuzenské vztahy 1. Welzel Kašpar ml. - bratr
2. Welzel Josef Ignác - syn
3. Welzel Caspar st. - otec
Dílna - vyučen Welzel Caspar st.
           - převzal
           - místo Králíky č. 60 v letech 1772-1783
           - vyučil 1. Welzel Josef Ignác
2. Winter Ferdinand - možná
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1775  Janov, sv. Filipa a Jakuba  V  mz      nE/nE     pozn.  
 1779  Vysoké Žibřidovice, sv. Linharta  V  mz    II/18  E/E  600 zl.    pozn.  •
 1786  Dolní Olešnice, sv. Jakuba Většího  V  mz    II/11  E/E     pozn.  •
 1795  Zábřeh, sv. Bartoloměje  +poz               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Quoika, R.: Der Orgelbau in Böhmen und Mähren. Mainz 1966. Der Orgelbau in Europa, Band 2., s.
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 137
3. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 187, 190, 191, 238, 238, 245
4. Sehnal, J.: Památkově chráněné varhany v olomoucké arcidiecézi v roce 1917.. In: Rodná země. Red. V. Frolec. Brno 1988,, s.
5. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. , 56
6. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 40, 58, 94, 161, 224, 268
7. Wolný, G.: Kirchliche Topographie von Mähren,meist nach Urkunden und Handschriften. Brünn 1855-1861, s.
8. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 46, 95
9. Autorství: SOkA Hodonín, č. kart. 1201. Datace: Pamětní kniha vnorovské farnosti (uložené na faře ve Vnorovech). Laskavé sdělení MgA. Marcely Dvořanové - Vnorovy, sv. Alžběta
10. Dokumentace varhan, r. 2014, Štěpán Svoboda, Jan Gottwald - Vysoké Žibřidovice, sv. Linhart
11. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse ex Gedenkbuch der Pfarre Senftenberg, uložena na faře v Žamberku, str. 15 - Žamberk, sv. Václav
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail