Welzel Karel
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:kolem 1743,  -
Datum a místo úmrtí18. 2. 1809, Králíky č. 306
Sňatek, datum, místo   Barbora Becková, 20. 11. 1769, Králíky
Příbuzenské vztahy 1. Welzel Kašpar ml. - bratr
2. Welzel Josef Ignác - syn
3. Welzel Caspar st. - otec
Dílna - vyučen Welzel Caspar st.
           - převzal
           - místo Králíky č. 60 v letech 1772-1783
           - vyučil 1. Welzel Josef Ignác
2. Winter Ferdinand - možná
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Quoika, R.: Der Orgelbau in Böhmen und Mähren. Mainz 1966. Der Orgelbau in Europa, Band 2., s.
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 137
3. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 187, 190, 191, 238, 238, 245
4. Sehnal, J.: Památkově chráněné varhany v olomoucké arcidiecézi v roce 1917.. In: Rodná země. Red. V. Frolec. Brno 1988,, s.
5. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. , 56
6. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 40, 58, 94, 161, 224, 268
7. Wolný, G.: Kirchliche Topographie von Mähren,meist nach Urkunden und Handschriften. Brünn 1855-1861, s.
8. Autorství: SOkA Hodonín, č. kart. 1201. Datace: Pamětní kniha vnorovské farnosti (uložené na faře ve Vnorovech). Laskavé sdělení MgA. Marcely Dvořanové - Vnorovy, sv. Alžběta
9. Dokumentace varhan, r. 2014, Štěpán Svoboda, Jan Gottwald - Vysoké Žibřidovice, sv. Linhart
10. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse ex Gedenkbuch der Pfarre Senftenberg, uložena na faře v Žamberku, str. 15 - Žamberk, sv. Václav
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail