Welzel Caspar st.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:kolem 1700, Králíky
Datum a místo úmrtípost 10. 1766, -
Sňatek, datum, místo  1.  Anna Regina ( 1706 - 19. 5. 1760 ), -
2.  Františka Naglová ( cca 1720 - 26. 5. 1770 ), 26. 1. 1761
Příbuzenské vztahy 1. Welzel Josef Ignác - vnuk
2. Welzel Karel - syn
3. Welzel Kašpar ml. - syn
Dílna - vyučen Katzer Franz - pravděpodobně
           - převzal
           - místo Králíky
           - vyučil 1. Welzel Karel
2. Welzel Kašpar ml.
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Burgemeister, L.: Der Orgelbau in Schlesien. 2. erw. Aufl. Bearb. von H. J. Busch, D. Grossmann u. R. Walter. Franfurkt a. M. 1973, s.
2. Culka, Z.: Varhany v pražské Loretě. Opus musicum 2,1970, s.75-80, s.
3. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s.
4. Quoika, R.: Der Orgelbau in Böhmen und Mähren. Mainz 1966. Der Orgelbau in Europa, Band 2., s.
5. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 227
6. Sehnal, J.: Kapitoly z hudební topografie: Kopřivná. Opus Musicum 1, 1969,, s.
7. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 44
8. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 118, 143, 163, 262, 263
9. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - SOkA RK, fond Archiv fary Vamberk, kart. 556, inv. 2146, sign.1, Kronika farnosti římskokatolické církve Vamberk, str. 26 - Vamberk, sv. Prokop
10. NA, ŘF, Revers z 6.11.1738 - Praha - Strahov, Narození Páně
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail