Welzel Caspar st.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:kolem 1700, Králíky
Datum a místo úmrtípost 10. 1766, -
Sňatek, datum, místo  1.  Anna Regina ( 1706 - 19. 5. 1760 ), -
2.  Františka Naglová ( cca 1720 - 26. 5. 1770 ), 26. 1. 1761
Příbuzenské vztahy 1. Welzel Josef Ignác - vnuk
2. Welzel Karel - syn
3. Welzel Kašpar ml. - syn
Dílna - vyučen Katzer Franz - pravděpodobně
           - převzal
           - místo Králíky
           - vyučil 1. Welzel Karel
2. Welzel Kašpar ml.
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1744  Nový Hrádek, sv. Petra a Pavla  V  mz    I/10  E/E  270 zl.    pozn.  •
 1746  Neratov, Nanebevzetí Panny Marie  V  mz    II/16  E-trf/trf-E     pozn.  
 1751  Nový Bydžov, děkanský kostel sv. Vavřince  V  mz    II/19  nE/E     pozn.  
 1752  Sobotín, sv. Vavřince  V  mz    II/11  nE/nE  250 zl.    pozn.   D
 1755  ¤ Choceň, děkanský kostel sv. Františka Serafínského  V  mz    II/16  nE/E     pozn.  •
 
 
 
Zdroj:
 
1. Burgemeister, L.: Der Orgelbau in Schlesien. 2. erw. Aufl. Bearb. von H. J. Busch, D. Grossmann u. R. Walter. Franfurkt a. M. 1973, s.
2. Culka, Z.: Varhany v pražské Loretě. Opus musicum 2,1970, s.75-80, s.
3. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s.
4. Quoika, R.: Der Orgelbau in Böhmen und Mähren. Mainz 1966. Der Orgelbau in Europa, Band 2., s.
5. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 227
6. Sehnal, J.: Kapitoly z hudební topografie: Kopřivná. Opus Musicum 1, 1969,, s.
7. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 44
8. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 118, 143, 163, 262, 263
9. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 32
10. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - SOkA RK, fond Archiv fary Vamberk, kart. 556, inv. 2146, sign.1, Kronika farnosti římskokatolické církve Vamberk, str. 26 - Vamberk, sv. Prokop
11. NA, ŘF, Revers z 6.11.1738 - Praha - Strahov, Narození Páně
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail