Wunsch Josef Matěj
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:11. 2. 1866,  -
Datum a místo úmrtí1. 5. 1936, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Wunsch Jan Nepomuk - otec
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Sušice
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1890  Mysliv, Nanebevzetí Panny Marie  V  m    I/8  ?/?     pozn.  
 1894  Všeradice, sv. Bartoloměje  přV               pozn.  
 1902  Běšiny, Navštívení Panny Marie  V  mk  3  I/5  ?/?     pozn.  
 1903  Velenovy, sv. Jana Nepomuckého  V      I/6  ?/?     pozn.  
 1905  Bukovník, sv. Václava  V    8  I/7  E/E  1934 K    pozn.  
 1908  Předslav, sv. Jakuba Většího  V  mk  12  I/6  ?/?     pozn.  
 1910  Dešenice, sv. Mikuláše  oV               pozn.  
 1911  Děpoltice, sv. Isidora  V      I/7  ?/?     pozn.  
 1912  Stachy, farní kostel Navštívení Panny Marie  oV            1525 K    pozn.  
 1912  Pocinovice, sv. Anny  oV               pozn.  
 1912  Švihov, farní kostel sv. Václava  V  mk  16  I/9  ?/?     pozn.   D
 1913  Chudenice, sv. Jana Křtitele  V    17  I/9  ?/?  3538 K    pozn.   D
 1914  České Budějovice, sv. Václava  přV               pozn.  
 1919  Stachy, farní kostel Navštívení Panny Marie  oV-p            1500 Kč    pozn.  
 1929  Zbytiny, sv. Víta  oV            4080 K    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 13, 13, 14, 15, 19, 26, 26, 33
2. Laněk, B.: Varhany a varhanáři Prachaticka.. Studie k jednotlivým nástrojům 1980-2016. U autora., s. 0
3. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 13, 17, 27, 135, 144, 152, 157, 157, 172, 180, 217, 220, 240, 248, 249, 254, 281, 308, 367, 368, 391, 419, 426, 427, 502, 536, 554, 557, 563, 585, 588, 676, 715, 827, 843, 852, 855, 870, 903, 919, 930, 959, 961, 962, 979, 996, 1008, 1022, 1037, 1055, 1070, 1081, 1082, 1115, 1116, 1124, 1155, 1166, 1228
4. Tomší, L.: Zprávy o varhanářích z podhůří Šumavy. Výroční zpráva OA Domažlice 1978, s. 112, 116, 116, 116, 117, 117, 117, 117
5. Katastr varhan. - Janovice nad Úhlavou, sv. Jan Křtitel
6. Katastr varhan. Prohlídka varhan, r. 1990 - Poleň, Všech Svatých
7. Liber memorabilium Koloveč, p.213 - Koloveč, Zvěstování Panny Marie
8. NA, Katastr varhan, okr. Domažlice. - Dlažov, sv. Antonín Paduánský
9. NA, Rekviziční katastr, karton 70 - Zbynice, Zvěstování Páně
10. NA, Rekviziční katastr, vik. Sušice - Svojšice , sv. Jan Křtitel
11. Nápis na píšťale Salicionálu. - Čachrov, sv. Václav
12. Rekviziční katastr. - Rabí, Nejsvětější Trojice
13. neznámý zdroj - neověřeno - Bukovník, sv. Václav
14. nápis ve varhanní skříni, archiv Ing. M. Čihaře - Všeradice, sv. Bartoloměj
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail