Wunsch Josef Matěj
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:11. 2. 1866,  -
Datum a místo úmrtí1. 5. 1936, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Wunsch Jan Nepomuk - otec
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Sušice
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1905  Bukovník, sv. Václava  V    8  I/7  E/E  1934 K    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 13, 13, 14, 15, 19, 26, 26, 33
2. Laněk, B.: Varhany a varhanáři Prachaticka.. Studie k jednotlivým nástrojům 1980-2016. U autora., s. 0
3. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 27, 135, 180, 220, 248, 281, 367, 368, 426, 427, 554, 557, 827, 1022, 1055, 1082, 1166
4. Tomší, L.: Zprávy o varhanářích z podhůří Šumavy. Výroční zpráva OA Domažlice 1978, s. 112, 116, 116, 116, 117, 117, 117, 117
5. Katastr varhan. - Janovice nad Úhlavou, sv. Jan Křtitel
6. Katastr varhan. Prohlídka varhan, r. 1990 - Poleň, Všech Svatých
7. Liber memorabilium Koloveč, p.213 - Koloveč, Zvěstování Panny Marie
8. NA, Katastr varhan, okr. Domažlice. - Dlažov, sv. Antonín Paduánský
9. NA, Rekviziční katastr, karton 70 - Zbynice, Zvěstování Páně
10. NA, Rekviziční katastr, vik. Sušice - Svojšice , sv. Jan Křtitel
11. Rekviziční katastr. - Rabí, Nejsvětější Trojice
12. neznámý zdroj - neověřeno - Bukovník, sv. Václav
13. nápis ve varhanní skříni, archiv Ing. M. Čihaře - Všeradice, sv. Bartoloměj
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail