Zeidler Karl
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození: - ,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Ušovice u Mariánských Lázní, od r. 1909
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 64
2. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 200, 289
3. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 6, 11, 36
4. Tomší, L.: Varhanáři z Pomezí nad Ohří. Hudební nástroje 1,1997,, s. 32
5. NA, Rekviziční katastr, vik. Most - Židovice, Nanebevzetí Panny Marie
6. Rekviziční katastr, vik. Cheb. - Cheb, sv. Mikuláš
7. Rekviziční katastr, vik. Kadaň, fol. 71 - Dolany, sv. Kateřina
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail