Žur Pavel
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1909, Budyšín
Datum a místo úmrtí1970, Chrastava
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Chrastava
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1947  Šumburk nad Desnou, sv. Františka Serafínského  přV            20460 K    pozn.   D
 1951  Pitín, sv. Stanislava  V  pk    II/17  E/E     pozn.  
 1953  Bzí, Nejsvětější Trojice  ven               pozn.  
 1955  Telč, farní kostel sv. Jakuba  rozPed               pozn.  
 1956  Smržovka, sv. Michaela archanděla  přV               pozn.  
 1968  Lučany nad Nisou, Navštívení Panny Marie  oV               pozn.  
 1969  Skapce, Nejsvětější Trojice  trfV   mz    II/12         pozn.  
 1969  Praha - Hradčany, Všech Svatých  trfV   mz    II/12         pozn.  
 1969  Praha - Dejvice, seminární kostel sv. Vojtěcha  trfV                pozn.  
 1969  Ústí nad Labem, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie  trfV   pp    II/32  E/E     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Dějiny varhan na Jablonecku. Fontes Nisae 1, 2000, s. 128, 140, 147, 148
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 55, 62, 103
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 56
4. Koukal, P.: Historické varhany v Telči. Opus musicum 1991, s. 238
5. Sehnal, J.: Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. 199
6. Tomíček, J.: Varhany v horním Pojizeří. Z Českého ráje a podkrkonoší 5, 1992, s. 56
7. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 59
8. Laskavé sdělení Elišky Novákové, r. 2012. - Lechovice, Navštívení Panny Marie
9. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1996
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail