Langenauer Josef Ignác
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1886, Podbořany
Datum a místo úmrtípost 1944, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
1. Langenauer Ferdinand - otec
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 30, 32, 33, 34, 39, 55, 64, 66, 70, 70, 71, 83, 89, 96, 98, 99, 102, 102, 106, 114, 121, 130, 132
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 26, 28, 30, 35, 37, 41, 67
3. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 152
4. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 25
5. Archiv Ing. Marka Čihaře. Rekviziní katastr. - Děkov, Narození sv. Jana Křtitele
6. Rekviziční katastr, vik. Kadaň, fol. 88 - Želina, sv. Vavřinec
7. Rekviziční katastr, vik. Kadaň, fol. 92 - Čachovice, sv. Václav
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail