Sailler Peter
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:kolem 1666,  -
Datum a místo úmrtí1. 1730, Postoloprty
Sňatek, datum, místo   Anna Maria Pürcksteinerová ( okolo 1675 - 1729 ), 24. 1. 1694, Postoloprty
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Postoloprty, od r. 1693
           - vyučil Guth Andreas - mohl se vyučit
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1693  Hradiště, sv. Šimona a Judy  P  mz    I  nE/nE  90 zl.    pozn.  
 1693  Postoloprty, Nejsvětější Trojice  oV               pozn.  
 1696  Postoloprty, Nejsvětější Trojice  oV               pozn.  
 1697  Postoloprty, Nejsvětější Trojice  rV            40 zl.    pozn.  
 1699  Chožov, sv. Michala  V  mz    I/6  nE/nE  150 zl.    pozn.  
 1699  ¤ Minice, sv. Martina  P  mz    I  nE/nE  95 zl.    pozn.  
 1704  Opočno, Nanebevzetí Panny Marie  oMP               pozn.  
 1705  Opočno, Nanebevzetí Panny Marie  oMP               pozn.  
 1706  Chožov, sv. Michala  oV            9 zl.    pozn.  
 1706  Postoloprty, Nejsvětější Trojice  rV            10 zl.    pozn.  
 1709  Libčeves, Stětí sv. Jana Křtitele  oP               pozn.  
 1711  Postoloprty, sv. Františka z Assisi  oP               pozn.  
 1713  Smolnice, sv. Bartoloměje  V  mz    I  nE/nE  90 zl.    pozn.  
 1714  Chožov, sv. Michala  oV               pozn.  
 1714  Postoloprty, Nejsvětější Trojice  V  mz    I/10  nE/nE  200 zl.    pozn.  
 1714  Postoloprty, Nejsvětější Trojice  trfV   mz    I/7         pozn.  
 1714  Postoloprty, sv. Františka z Assisi  trfV   mz    I/7         pozn.  
 1715  ¤ Libčeves, Stětí sv. Jana Křtitele  oP               pozn.  
 1719  Peruc, sv. Petra a Pavla  oV            45 kr.    pozn.  
 1719  Smolnice, sv. Bartoloměje  lV            3 zl.    pozn.  
 1719  Postoloprty, Nejsvětější Trojice  oV               pozn.  
 1724  Peruc, sv. Petra a Pavla  trfV                pozn.  
 1724  Peruc, zámecká kaple  trfV                pozn.  
 1726  Postoloprty, Nejsvětější Trojice  oV               pozn.  
 1726  Postoloprty, sv. Františka z Assisi  oV            6 zl.    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 69
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 12,14, 33, 34, 35,36, 36, 38, 38, 54, 57, 57, 57, 65, 65, 80, 88, 89, 89, 92, 92, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 111, 111
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail