Sailler Peter
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:kolem 1666,  -
Datum a místo úmrtí1. 1730, Postoloprty
Sňatek, datum, místo   Anna Maria Pürcksteinerová ( okolo 1675 - 1729 ), 24. 1. 1694, Postoloprty
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Postoloprty, od r. 1693
           - vyučil Guth Andreas - mohl se vyučit
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1692  Litoměřice, děkanský kostel Všech Svatých  oV            45 kr.    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 69
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 12,14, 33, 34, 35,36, 36, 38, 38, 54, 57, 57, 57, 65, 65, 80, 88, 89, 89, 92, 92, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 111, 111
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail