Hanisch Franz ml. (Alois)
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:22. 1. 1814, Rokytnice č. 86
Datum a místo úmrtí31. 12. 1887, Jakubovice č. 20
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Hanisch Franz st. (Adolf) - otec
2. Hanisch Eduard - bratr
3. Hanisch Franz nejml. Alois - syn
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1877  Lučice, sv. Benedikta  V  mz    I/7  E/E     pozn.  • D
 1882  Rybník, Rozeslání svatých apoštolů  V  mz    I/8  E/E     pozn.  • D
 1883  Stěžery, sv. Marka  oV            396 zl.    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Fuks, J.: Varhany rychnovska. Studie u autora, s. 0
2. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 161, 205, 207, 222, 230, 242, 318, 350
3. Laskavé sdělení J. Fukse, r. 2011.
4. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - nápis v hracím stole - Vlčkovice, sv. Růženec
5. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse dle nápisu ve varhanách. - Černovír, sv. Gothard
6. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse ex SOkA ÚO, Sbírka kronik, 246, Memorabilien Buch der Localie Linsdorf vom Jahre 1836, str.214, dále nápisy na krytu varhanní skříně a in Národní archiv v Praze, Rekviziční katastr, fond ZPÚ, kart.68, Králíky, Linsdorf - Těchonín, sv. Markéta
7. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011
8. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex Památní kniha města Kostelec nad Orlicí od r. 1887, SOkA RK, fond AM Kostelec nad Orlicí, kniha 97, inv.č.176, str.237 - Kostelec nad Orlicí, sv. Jiří
9. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOkA ÚO, Děkanský úřad Lanškroun, Kostelní účty kostela sv.Magdaleny 1831 - 1921 - Lanškroun, sv. Maří Magdalena
10. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - SOA Zámrsk, fond Velkostatek Rychnov n/Kn., kart. 589, účet kostela sv. Prokopa 1854, obdobně SOkA RK, fond Archiv fary Vamberk, kart. 597, inv.č. 2246/101, kniha zádušních účtů 1839-1872 - Vamberk, sv. Prokop
11. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. Rekviziční katastr. - Jakubovice, sv. Antonín Paduánský
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail