Mareš Antonín
( Maresch )
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:kolem 1754,  -
Datum a místo úmrtí1804, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1796  České Meziříčí, sv. Kateřiny  oV            60 kr.    pozn.  
 1799  Polná, Nanebevzetí Panny Marie  +ped               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 292
2. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - SOA RK, kart. 96, inv. č. 328, sign.31, složka Varhany 1785-1796 - České Meziříčí, sv. Kateřina
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail