Mareš Antonín
( Maresch )
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:kolem 1754,  -
Datum a místo úmrtí1804, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 292
2. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - SOA RK, kart. 96, inv. č. 328, sign.31, složka Varhany 1785-1796 - České Meziříčí, sv. Kateřina
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail