Mayer Jan Jiří
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:? 1734,  -
Datum a místo úmrtí3. 2. 1794, Letovice č. 64
Sňatek, datum, místo   Sofie, -
Příbuzenské vztahy 1. Terezie Karolina ( 24 .1 . 1766 - ? ) - dcera
2. Cecilie ( cca 1768 - 18. 9. 1796 ) - dcera
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo 1. Olomouc ? , ante 1765
2. , Letovice
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1781  Sebranice, Nanebevzetí Panny Marie  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Fridrich, Z.: Barokní varhany Františka Siebra ve Střílkách. Věstník muzea v Kroměříži 21, 1967, s.
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 83, 83, 83
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail