Paštika Bohumil
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1870,  -
Datum a místo úmrtí1942, Stará Boleslav
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Paštika Augustin - bratr
2. Paštika Josef - bratr
3. Paštika Bohumil ml. - syn
4. Paštika Josef ml. - synovec
5. Paštika Josef st. - otec
Dílna - vyučen Schiffner Karl
           - převzal
           - místo 1. Praha - Žižkov
2. , Stará Boleslav
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1903  Zásmuky, Nanebevzetí Panny Marie  V  pv    II/10  E/E     pozn.  •
 1907  Chožov, sv. Michala  oV               pozn.  
 1908  Kostelec nad Labem, sv. Víta  oV               pozn.  
 1909  Soběhrdy, Nanebevzetí Panny Marie  přV               pozn.  
 1910  Odolena Voda, sv. Klimenta  Vs  pv    II/14  E      pozn.  
 1912  Ondřejov, sv. Šimona a Judy  oV               pozn.  
 1925  Vliněves, Stětí sv. Jana Křtitele  oV               pozn.  
 1928  Kostelec nad Labem, sv. Víta  lV               pozn.  
 1933  Louny, děkanský kostel sv. Mikuláše  oV            9837 K    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 26. organologické setkání, Litoměřice, 1999. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 2
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 0, 39, 103
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 49, 49, 53, 58, 75
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 30, 48, 77, 81, 115
5. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 748
6. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 163
7. Archiv augustiniánů, složka Varhany - nesign. - Praha - Malá Strana, sv. Tomáš
8. DÚ Čelákovice, Liber memorabilium. - Čelákovice, Nanebevzetí Panny Marie
9. Katastr varhan, karton 613 - Soběhrdy, Nanebevzetí Panny Marie
10. Katastr varhan, karton 615 - Ondřejov, sv. Šimon a Juda
11. Katastr varhan, okr. Kralovice - Liblín, sv. Jan Nepomucký
12. Katastr varhan, okr. Milevsko. - Milešov, Nanebevzetí Panny Marie
13. Liber memorabilium Přerov nad Labem, deponovaná na farním úřadě - Semice, sv. Maří Magdalena
14. Prohlídka varhan, r. 2008. - Chotětov, sv. Prokop
15. Rekviziční katastr. - Stará Boleslav, sv. Václav
16. SOkA Kolín, FÚ Ratenice, spisy - Ratenice, sv. Jakub
17. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1996
18. nápis na Lg píšťale Principálu - Kostelec nad Labem, sv. Vít
19. nápis ve varhanách - Sluhy, sv. Vojtěch
20. prohlídka varhan 11. 3. 2007 - Brandýs nad Labem, Obrácení sv. Pavla
21. prohlídka varhan 1992 - Praha - Malá Strana, sv. Tomáš
22. prohlídka varhan, červenec 1996, Katastr varhan - Odolena Voda, sv. Kliment
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail