Paštika Bohumil
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1870,  -
Datum a místo úmrtí1942, Stará Boleslav
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Paštika Augustin - bratr
2. Paštika Josef - bratr
3. Paštika Bohumil ml. - syn
4. Paštika Josef ml. - synovec
5. Paštika Josef st. - otec
Dílna - vyučen Schiffner Karl
           - převzal
           - místo 1. Praha - Žižkov
2. , Stará Boleslav
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  Brandýs nad Labem, Obrácení sv.Pavla  V  Bk    II/18  E/E     pozn.  
 1902  Sluhy, sv. Vojtěcha  oV               pozn.  
 1903  Zásmuky, Nanebevzetí Panny Marie  V  pv    II/10  E/E     pozn.  •
 1907  Slaný, sv. Gotharda  oV               pozn.  
 1907  Chožov, sv. Michala  oV               pozn.  
 1908  Kostelec nad Labem, sv. Víta  oV               pozn.  
 1909  Soběhrdy, Nanebevzetí Panny Marie  přV               pozn.  
 1910  Skorkov, sv. Jana Křtitele  V  p    I/5  E/E     pozn.  
 1910  Odolena Voda, sv. Klimenta  Vs  pv    II/14  E      pozn.  
 1912  Cerhovice, sv. Martina  V  mz    II/14  E/E     pozn.  
 1912  Ondřejov, sv. Šimona a Judy  oV               pozn.  
 1913  Stará Boleslav, sv. Václava  V  pv    II/18  E      pozn.  
 1913  Chotětov, sv. Prokopa  Vs  pv    I/6  E   2280 K    pozn.   D
 1914  Hořovice, Nejsvětější Trojice  Vs  pv    II/11  E      pozn.   D
 1914  Mečeříž, Povýšení sv. Kříže  V  p    I  ?/?  1900 K    pozn.  •
 1917  Stará Boleslav, Nanebevzetí Panny Marie  Vs  pv    II/30  E      pozn.   D
 1922  Dolní Ročov, augustiniánský kostel Nanebevzetí Panny Marie  oV            5010 Kč    pozn.  
 1923  Praha - Malá Strana, sv. Tomáše  Vs  pv    III/28  E   96750 Kč    pozn.   D
 1924  Praha - Malá Strana, sv. Tomáše  nrV            16960 Kč    pozn.  
 1925  Vliněves, Stětí sv. Jana Křtitele  oV               pozn.  
 1925  Cítov, sv. Linharta  čV+lV               pozn.  
 1926  Čelákovice, Nanebevzetí Panny Marie  přV      I/9      11790 Kč    pozn.  
 1926  Bechlín, sv. Václava  lV               pozn.  
 1928  Kostelec nad Labem, sv. Víta  lV               pozn.  
 1929  Horní Ročov, Narození Panny Marie  oV            2250 Kč    pozn.  
 1929  Praha - Malá Strana, sv. Tomáše  nrV        ner   16500 Kč    pozn.  
 1931  Bechlín, sv. Václava  oV               pozn.  
 1933  Louny, děkanský kostel sv. Mikuláše  oV            9837 K    pozn.  
 1934  Dolní Ročov, augustiniánský kostel Nanebevzetí Panny Marie  noV        ner   8450 Kč    pozn.  
 1937  Čelákovice, Nanebevzetí Panny Marie  lV            150 Kč    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 26. organologické setkání, Litoměřice, 1999. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 2
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 0, 39, 103
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 49, 49, 53, 58, 75
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 30, 48, 81
5. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 748
6. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 163
7. Archiv augustiniánů, složka Varhany - nesign. - Praha - Malá Strana, sv. Tomáš
8. DÚ Čelákovice, Liber memorabilium. - Čelákovice, Nanebevzetí Panny Marie
9. Katastr varhan, karton 613 - Soběhrdy, Nanebevzetí Panny Marie
10. Katastr varhan, karton 615 - Ondřejov, sv. Šimon a Juda
11. Katastr varhan, okr. Kralovice - Liblín, sv. Jan Nepomucký
12. Katastr varhan, okr. Milevsko. - Milešov, Nanebevzetí Panny Marie
13. Prohlídka varhan, r. 2008. - Chotětov, sv. Prokop
14. Rekviziční katastr. - Stará Boleslav, sv. Václav
15. SOkA Kolín, FÚ Ratenice, spisy - Ratenice, sv. Jakub
16. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1996
17. nápis na Lg píšťale Principálu - Kostelec nad Labem, sv. Vít
18. nápis ve varhanách - Sluhy, sv. Vojtěch
19. prohlídka varhan 11. 3. 2007 - Brandýs nad Labem, Obrácení sv. Pavla
20. prohlídka varhan 1992 - Praha - Malá Strana, sv. Tomáš
21. prohlídka varhan, červenec 1996, Katastr varhan - Odolena Voda, sv. Kliment
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail