Riede Josef
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:13. 12. 1796,  -
Datum a místo úmrtí19. 2. 1875, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Strakonice
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1846  Borovany, farní kostel Navštívení Panny Marie  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Laněk, B.: Varhany a varhanáři Prachaticka.. Studie k jednotlivým nástrojům 1980-2016. U autora., s. 0
2. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 59
3. Tomší, L.: Zprávy o varhanářích z podhůří Šumavy. Výroční zpráva OA Domažlice 1978, s. 111
4. Laskavé sdělení B. Laňka, r. 2016 - Vlachovo Březí, Zvěstování Páně
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail