Markus Alfréd
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození: - ,  -
Datum a místo úmrtí1917, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Ušovice u Mariánských Lázní, od r. 1909
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1911  Lobzy, sv. Vavřince  oV            387 K    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 64
2. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 200, 289
3. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 11, 36
4. Tomší, L.: Varhanáři z Pomezí nad Ohří. Hudební nástroje 1,1997,, s. 32
5. NA, Rekviziční katastr, vik. Most - Židovice, Nanebevzetí Panny Marie
6. Rekviziční katastr, vik. Cheb. - Cheb, sv. Mikuláš
7. Rekviziční katastr, vik. Kadaň, fol. 71 - Dolany, sv. Kateřina
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail