Wolf Adalbert
   
 
(V databázi se nacházejí další údaje, které nemohou být zatím uveřejněny, pro více informací kontaktujte, prosím, správce databáze.)
 
Životní data:
Datum a místo narození:©,  -
Datum a místo úmrtí©, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Jindřichův Hradec
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1833  Jindřichův Hradec, proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 161
2. Tomší, L.: Z historie varhan Jindřichova Hradce. Hudební nástroje 15,1978,, s. 85
3. Rekviziční katastr, vik. Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec, Nejsvětější Trojice
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail