Gröbl Alfréd
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:3. 10. 1818, Kadaň
Datum a místo úmrtí1905, Kadaň
Sňatek, datum, místo   Jana Steinerová, roz. Schneiderovou, 25. 11. 1851
Příbuzenské vztahy 1. Gröbl Franz Wenzel - otec
2. Gröbl Josef - bratr
3. Gröbl Karl Borromaeus Theofil - bratr
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Kadaň, v dílně pracoval se svými dvěma bratry, od r. 1861 ji potom vedl
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1878  Mory, Narození Panny Marie  oV               pozn.  
 1880  ¤ Mory, Narození Panny Marie  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 82, 82, 135
2. Tomší, L.: Kadaňské varhany z roku 1827. Hudební nástroje 15,1978, s. 20
3. NA, Rekviziční katastr, vik. Chomutov - Přečaply, sv. Matouš
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail