Wambasser Andreas
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:24. 10. 1720, Halže
Datum a místo úmrtí24. 2. 1794, Praha
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Praha
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1785  Praha - Nové Město, augustiniánský kostel sv. Václava  poV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 26. organologické setkání, Litoměřice, 1999. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 4
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 132
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 47
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 66, 67, 72
5. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 96, 155
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail