Koch Johann (z Březnice)
   
 
(V databázi se nacházejí další údaje, které nemohou být zatím uveřejněny, pro více informací kontaktujte, prosím, správce databáze.)
 
Životní data:
Datum a místo narození: - ,  -
Datum a místo úmrtí©, Březnice
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Březnice
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1795  ¤ Rožmitál pod Třemšínem, Povýšení sv. Kříže  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 1
2. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 8, 8
3. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 143, 749
4. DÚ Březnice, MZ
5. Faktor, František: Popis okresu Blovického, Praha, 1897, p. 75 - Nezvěstice, Všech Svatých
6. Rekviziční katastr. - Čestice, Povýšení sv. Kříže
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail