Paleček Martin
   
 
(V databázi se nacházejí další údaje, které nemohou být zatím uveřejněny, pro více informací kontaktujte, prosím, správce databáze.)
 
Životní data:
Datum a místo narození:©,  -
Datum a místo úmrtí©, Netolice
Sňatek, datum, místo  ©
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Netolice
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 cca 1751  Rožmitál pod Třemšínem, Povýšení sv. Kříže  V  mz    II/15  E/E     pozn.   D
 1752  Paštiky, sv. Jana Křtitele  P  mz    I/6  ?/?  160 zl.    pozn.  •
 
 
 
Zdroj:
 
1. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 1
2. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 44, 643, 823
3. Fotografie, neznámý zdroj - Kratochvíle, Narození Panny Marie
4. Laskavé sdělení Václava Marka, r. 2013. - Besednice, sv. Prokop
5. Prohlídka nástroje, Štěpán Svoboda, r.2020. - neznámá lokalita,
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail