Sieger Anton ml.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:11. 2. 1848, Příbram
Datum a místo úmrtí15. 10. 1918, Kladno
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy Sieger Anton st. - otec
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Kladno
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1881  Černčice, sv. Vavřince  noP            70 zl.    pozn.  
 1883  Cítoliby, sv. Jakuba Většího  noV            100 zl.    pozn.  
 1888  Stochov, sv. Václava  oV               pozn.  
 1914  Úhonice, Zvěstování Panny Marie  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 127
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 42, 43, 140
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 45, 83
4. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 163
5. Katastr varhan, karton 613 - Úhonice, Zvěstování Panny Marie
6. nápis ve varhanách - Stochov, sv. Václav
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail