Sieger Anton ml.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:11. 2. 1848, Příbram
Datum a místo úmrtí15. 10. 1918, Kladno
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy Sieger Anton st. - otec
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Kladno
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 127
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 42, 43, 140
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 45, 83
4. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 163
5. Katastr varhan, karton 613 - Úhonice, Zvěstování Panny Marie
6. nápis ve varhanách - Stochov, sv. Václav
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail