Paštikové bratři
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození: - ,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1898  Zbraslavice, sv. Vavřince  V  pv    II/12  E/E     pozn.  
 1900  ¤ Ouběnice, sv. Markéty  trfV   mz    I/8         pozn.  •
 1900  ¤ Šlapánov, sv. Petra a Pavla  trfV   mz    I/8         pozn.  
 1900  Hosín, sv. Petra a Pavla  V  p    II/15  ?/?     pozn.  
 1901  Bohdaneč, Zvěstování Panny Marie  V  Bk    I/9  E/E     pozn.  
 1901  Sedloňov, Všech Svatých  V  pk    I/10  E/E     pozn.  •
 1902  Počepice, Narození sv. Jana Křtitele  oV               pozn.  
 1902  Kunvald, sv. Jiří  V  pk    II/15  E/E     pozn.  
 1902  Voděrady, sv. Petra a Pavla  V  pk    I/9  E/E  2276 K    pozn.  
 1903  Neustupov, Nanebevzetí Panny Marie  oV            560 K    pozn.  
 1903  Obděnice, Nanebevzetí Panny Marie  V  p    I/5  E/E     pozn.  
 1904  Semonice, sv. Markéty  V  pv    I/5  E/E  1400 zl.    pozn.  
 1905  Habřina, sv. Václava  V  pv    I/5  E/E     pozn.   D
 1906  Rybná nad Zdobnicí, sv. Jakuba Většího  V  pk    I/10  E/E     pozn.  
 1907  Libníč, Nejsvětější Trojice  V      I/12  ?/?  2100 K    pozn.  
 1911  Dolní Bučice, Všech Svatých  přV               pozn.  
 1912  Drahoňův Újezd, sv. Jakuba Většího  trfV   mz    I/9         pozn.  
 1912  Mýto, hřbitovní kostel sv. Štěpána  trfV   mz    I/9         pozn.  
 1914  Bystré, sv. Bartoloměje  npřV        ner      pozn.  
 1915  Rokycany, Nejsvětější Trojice  Vs  p    I/8  nE      pozn.  
 1917  Sedlčany, sv. Martina  Vs  pv    II/18  E      pozn.  
 1927  Rokycany, děkanský kostel Panny Marie Sněžné  ven               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 10. organologické setkání, Plzeň, 1982. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 1
2. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 1
3. Fuks, J.: Varhany rychnovska. Studie u autora, s. 0
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 67, 106, 106
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 49
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 191
7. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 22
8. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 64, 64, 65, 81, 82, 92, 94
9. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 212,213
10. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 584, 637, 861, 1026
11. Reindl, J.: Varhany diecéze plzeňské.. Studie u autora, s. 0
12. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 172, 184, 219
13. Tomší, L.: K historii varhanářského řemesla v Kutné Hoře. Hudební nástroje 27, 1990, s. 209
14. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 47, 63, 67, 89, 100, 197, 226, 310, 311, 312, 317, 330, 419, 432
15. Dokumentace varhan z r. 1977 - cena varhan. - Vrcholtovice, Nejsvětější Trojice
16. FÚ Uhlířské Janovice, Liber memorabilium, p. 96 - Uhlířské Janovice, sv. Alois
17. Katastr varhan, karton 613 - Kadov, sv. Václav
18. Katastr varhan, karton 614 - Praha - Chvaly, sv. Ludmila
19. Katastr varhan, karton 615 - Kytín, Nanebevzetí Panny Marie
20. Katastr varhan, karton 615. - Vrcholtovice, Nejsvětější Trojice
21. Katastr varhan. - Drahoňův Újezd, sv. Jakub Větší
22. Katastr varhan. Soupis varhan diecéze plzeňské. - Chotíkov, Povýšení sv. Kříže
23. Kronika farnosti Olešnice. http://www.farnost-olesnice.cz/kronika%201692.html - Olešnice, sv. Václav
24. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - Das neue Gedenkbuch,str.81, dále SOkA RK, fond Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou, kart. 463 - Voděrady, sv. Petr a Pavel
25. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 - Pamětní kniha fary Sedloňovské z r. 1837, překlad Václava Matouše, str.226 - Sedloňov, Všech Svatých
26. Liber memorabilium IV., pdig. 202 - Praha - Nové Město, sv. Štěpán
27. Liber memorabilium Sudějov, od r. 1839, deponováno na FÚ. - Rašovice, Nanebevzetí Panny Marie
28. NA, Rekviziční katastr, vik. Rokycany - Dýšina, Nejsvětější Trojice
29. Nápis na vzdušnici varhan. - Petrovice u Sedlčan, sv. Petr a Pavel
30. Nápis ve varhanách - Mýto, sv. Štěpán
31. Prohlídka varhan, r. 2010. - Dolní Chvatliny, sv. Petr a Pavel
32. Prohlídka varhan, r. 2010. Rekviziční katastr. - Sluhy, sv. Vojtěch
33. Rekviziční katastr, vikariát Hluboká - Libníč, Nejsvětější Trojice
34. Rekviziční katastr. - Střela,
35. Rekviziční katastr. Archiv Ing. M. Čihaře. - Kolešovice, sv. Petr a Pavel
36. Rekviziční katastr. Prohlídka varhan r. 1997. - Rousínov, Narození Panny Marie
37. archiv Ing. Marka Čihaře
38. dokumentace varhan, r. 2007 - Nehvizdy, sv. Václav
39. Účelový tisk - reklamní materiál bří Paštiků - Brno - Petrov, sv. Petr a Pavel
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail