Paštikové bratři
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození: - ,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. 10. organologické setkání, Plzeň, 1982. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 1
2. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 1
3. Fuks, J.: Varhany rychnovska. Studie u autora, s. 0
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 67, 106, 106
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 49
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 191
7. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 22
8. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 64, 64, 65, 81, 82, 92, 94
9. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 212,213
10. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 584, 637, 861, 1026
11. Reindl, J.: Varhany diecéze plzeňské.. Studie u autora, s. 0
12. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 172, 184, 219
13. Tomší, L.: K historii varhanářského řemesla v Kutné Hoře. Hudební nástroje 27, 1990, s. 209
14. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 47, 63, 67, 89, 100, 197, 226, 310, 311, 312, 317, 330, 419, 432
15. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 8, 63
16. Dokumentace varhan z r. 1977 - cena varhan. - Vrcholtovice, Nejsvětější Trojice
17. FÚ Uhlířské Janovice, Liber memorabilium, p. 96 - Uhlířské Janovice, sv. Alois
18. Katastr varhan, karton 613 - Kadov, sv. Václav
19. Katastr varhan, karton 614 - Praha - Chvaly, sv. Ludmila
20. Katastr varhan, karton 615 - Kytín, Nanebevzetí Panny Marie
21. Katastr varhan, karton 615. - Vrcholtovice, Nejsvětější Trojice
22. Katastr varhan, okr. Budějovice - Lišov, sv. Václav
23. Katastr varhan. - Drahoňův Újezd, sv. Jakub Větší
24. Katastr varhan. Soupis varhan diecéze plzeňské. - Chotíkov, Povýšení sv. Kříže
25. Kronika farnosti Olešnice. http://www.farnost-olesnice.cz/kronika%201692.html - Olešnice, sv. Václav
26. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - Das neue Gedenkbuch,str.81, dále SOkA RK, fond Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou, kart. 463 - Voděrady, sv. Petr a Pavel
27. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 - Pamětní kniha fary Sedloňovské z r. 1837, překlad Václava Matouše, str.226 - Sedloňov, Všech Svatých
28. Liber memorabilium IV., pdig. 202 - Praha - Nové Město, sv. Štěpán
29. Liber memorabilium Sudějov, od r. 1839, deponováno na FÚ. - Rašovice, Nanebevzetí Panny Marie
30. NA, Rekviziční katastr, vik. Plzeň - Malesice, sv. Jiří
31. NA, Rekviziční katastr, vik. Rokycany - Dýšina, Nejsvětější Trojice
32. Nápis na vzdušnici varhan. - Petrovice u Sedlčan, sv. Petr a Pavel
33. Nápis ve varhanách - Mýto, sv. Štěpán
34. Prohlídka varhan, r. 2010. - Dolní Chvatliny, sv. Petr a Pavel
35. Prohlídka varhan, r. 2010. Rekviziční katastr. - Sluhy, sv. Vojtěch
36. Rekviziční katastr, vikariát Hluboká - Libníč, Nejsvětější Trojice
37. Rekviziční katastr. - Střela,
38. Rekviziční katastr. Archiv Ing. M. Čihaře. - Kolešovice, sv. Petr a Pavel
39. Rekviziční katastr. Prohlídka varhan r. 1997. - Rousínov, Narození Panny Marie
40. archiv Ing. Marka Čihaře
41. dokumentace varhan, r. 2007 - Nehvizdy, sv. Václav
42. Účelový tisk - reklamní materiál bří Paštiků - Brno - Petrov, sv. Petr a Pavel
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail