Poláček Martin ing.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:13. 5. 1957,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1986  Mistrovice, sv. Jana a Pavla  oV               pozn.  
 1998  Tetín, sv. Ludmily  oV               pozn.  
 2002  Rožďalovice, sv. Havla  oV               pozn.  
 2002  Bakov nad Jizerou, sv. Bartoloměje  genoV               pozn.  
 2003  Osenice, Narození Panny Marie  k,oV               pozn.  
 2005  Sázava, klášter benediktinů - kostel sv. Prokopa  oV               pozn.  
 2011  Stříbrná Skalice, sv. Jakuba  genoV               pozn.  
 2011  Rataje nad Sázavou, sv. Matouše  úV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 71, 81
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 83
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 72, 72, 73, 83
4. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 242
5. Archiv Š. Svobody - Tetín, sv. Ludmila
6. Kontrolní dny během opravy varhan, Štěpán Svoboda,2011-12. - Stříbrná Skalice, sv. Jakub
7. Kontrolní dny během opravy varhan, Štěpán Svoboda,2011. - Rataje nad Sázavou, sv. Matouš
8. Nápis ve varhanách, prohlídka varhan, Štěpán Svoboda, r. 2012. - Sázava, sv. Prokop
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail