Lorenz Wenzel
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození: - ,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Trutnov
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1895  Markoušovice, sv. Jana Křtitele  oV               pozn.  
 ante 1900  Vrkoslavice, sv. Jana Nepomuckého  V  mz    I/4  E/E     pozn.   D
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Dějiny varhan na Jablonecku. Fontes Nisae 1, 2000, s. 149, 149
2. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 281
3. Tomíček, J.: Varhany v horním Pojizeří. Z Českého ráje a podkrkonoší 5, 1992, s. 51
4. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 237
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail