Valenta Rudolf
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození: - ,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 2001  Buškovice, Narození Panny Marie  demV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 39, 61, 97, 109
2. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 292
3. Archiv Š. Svobody. - Malé Březno, sv. Jan Evangelista
4. Kolaudační protokol, r. 2014, Štěpán Svoboda - Petrovice u Sedlčan, sv. Petr a Pavel
5. Prohlídka varhan, r. 2012 - Zruč nad Sázavou, Povýšení sv. Kříže
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail