Doubek Dušan
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození: - ,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1996  Kdousov, sv. Linharta  restV               pozn.  
 1996  Praha - Staré Město, klášter křížovníků - kostel sv. Františka Serafínského  restV               pozn.  
 1996  Bystré u Poličky, sv. Jana Křtitele  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 1, 3
2. Josef, H.: Chrámová hudba v Jemnici. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita, Ústav hudební vědy. Filosofická fakulta., s. 18
3. Koukal, P.: Historické varhany v Telči. Opus musicum 1991, s. 237
4. Marek, V.: Kronika varhan Českokrumlovska.. Rkp. u autora., s. 0
5. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 174, 229
6. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 58
7. Archiv Š. Svobody, r. 2010. - Kájov, Nanebevzetí Panny Marie
8. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 2001
9. www.kansky-brachtl.cz - České Budějovice, Obětování Panny Marie
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail