Doubek Dušan
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození: - ,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 1, 3
2. Josef, H.: Chrámová hudba v Jemnici. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita, Ústav hudební vědy. Filosofická fakulta., s. 18
3. Koukal, P.: Historické varhany v Telči. Opus musicum 1991, s. 237
4. Marek, V.: Kronika varhan Českokrumlovska.. Rkp. u autora., s. 0
5. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 174, 229
6. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 58
7. Archiv Š. Svobody, r. 2010. - Kájov, Nanebevzetí Panny Marie
8. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 2001
9. www.kansky-brachtl.cz - České Budějovice, Obětování Panny Marie
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail