Purschke Franz
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození: - ,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1808  Klentnice, sv. Jiří  oV               pozn.  
 1812  Uherčice, sv. Jana Křtitele  ndV  mz    I/8  ner   250 k.m.    pozn.  
 1815  Mikulov, piaristický kostel sv. Jana Křtitele  oV               pozn.  
 1816  Sloup, Panny Marie Bolestné  oV            30 kr.    pozn.  
 1841  Klentnice, sv. Jiří  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 96, 96
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 163, 181, 181, 192, 232
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail