Novák Josef
   
 
(V databázi se nacházejí další údaje, které nemohou být zatím uveřejněny, pro více informací kontaktujte, prosím, správce databáze.)
 
Životní data:
Datum a místo narození:©, ©
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Tábor
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1894  Nadějkov, Nejsvětější Trojice  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 288, 302, 491
2. Tomší, L.: Z činnosti varhanáře B.Semráda. Hudební nástroje 28, 1991, s. 234
3. Katastr varhan, karton 614 - Pyšely, Povýšení sv. Kříže
4. Katastr varhan, karton 615 - Nadějkov, Nejsvětější Trojice
5. Katastr varhan, okr. Milevsko - Chyšky, sv. Prokop
6. Katastr varhan.
7. , s. 0
8. Rekviziční katastr, vik. Písek. - Chřešťovice, sv. Jan Křtitel
9. Rekviziční katastr. - Staré Kestřany, sv. Kateřina
10. zběžná prohlídka nástroje, 5. 1. 2008 - Jinín, sv. Vojtěch
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail