Breinbauer Leopold
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:15. 1. 1859,  -
Datum a místo úmrtí1920, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
1. Breinbauer Josef - otec
Dílna - vyučen
           - převzal Breinbauer Josef
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1910  Rožmitál na Šumavě, sv. Šimona a Judy  V  pk    II/12  E/E     pozn.  • D
 
 
 
Zdroj:
 
1. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 31
2. Laněk, B.: Varhany a varhanáři Prachaticka.. Studie k jednotlivým nástrojům 1980-2016. U autora., s. 0
3. Marek, V.: Kronika varhan Českokrumlovska.. Rkp. u autora., s. 0
4. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 233
5. Archiv Š. Svobody. - Přídolí, sv. Vavřinec
6. Katastr varhan, karton 613 - Rožmitál na Šumavě, sv. Šimon a Juda
7. Katastr varhan. - Omlenička, Panna Maria Bolestná
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail