Turnwald Vladimír
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození: - ,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen Igra Praha
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1995  Praha - Liboc, sv. Fabiána a Šebestiána  doV               pozn.  
 2009  Dobřichovice, zámecká kaple sv. Judy Tadeáše  oV               pozn.  
 2011  Tožice, sv. Martina  oV               pozn.  
 2012  Hýskov, Narození Panny Marie  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Archiv organologa Arcidiecéze pražské, r. 2010. - Dobřichovice, sv. Juda Tadeáš
2. Kontrolní dny během opravy varhan, Štěpán Svoboda,2011. - Tožice, sv. Martin
3. Kontrolní dny během opravy varhan, Štěpán Svoboda,2012. - Hýskov, Narození Panny Marie
4. Technická dokumentace ke stavbě varhan, r.1987-1995, archiv Štěpána Svobody - Praha - Liboc, sv. Fabián a Šebestián
5. archiv AP - Liteň, sv. Petr a Pavel
6. archiv AP. - Mníšek pod Brdy, sv. Václav
7. archiv Ing. Marka Čihaře
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail