Remek Jan
   
 
(V databázi se nacházejí další údaje, které nemohou být zatím uveřejněny, pro více informací kontaktujte, prosím, správce databáze.)
 
Životní data:
Datum a místo narození:©,  -
Datum a místo úmrtí©, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Benešov
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 post 1928  Nechvalice, sv. Mikuláše  V  p    I/6  E/E     pozn.  
 1935  Votice, děkanský kostel sv. Václava  oV               pozn.  
 1943  Votice, děkanský kostel sv. Václava  oV               pozn.  
 1945  Neveklov, sv. Havla  oV               pozn.  
 1946  Nová Ves, Nejsvětější Trojice  trfV   m             pozn.  
 1946  Václavice, sv. Václava  trfV   m    I/8         pozn.  
 1947  Václavice, sv. Václava  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Archiv Ing. Marka Čihaře, r. 2001. - Nechvalice, sv. Mikuláš
2. Archiv arcibiskupské konzistoře AP. Zápis ve varhanách. - Poříčí nad Sázavou, sv. Petr a Pavel
3. FÚ Václavice, Pamětní kniha. Zápis ve varhanách. - Václavice, sv. Václav
4. Nápis ve varhanách. - Domašín, sv. Jakub
5. Prohlídka varhan, Štěpán Svoboda, r. 2014, nápis ve varhanách. - Votice, sv. Václav
6. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1994
7. nápis na výplni skříně - Václavice, sv. Václav
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail