Brauner Wilhelm
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1851,  -
Datum a místo úmrtí1939, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy Brauner Josef - otec
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1898  Damníkov, sv. Jana Křtitele  V  m-Bk    II/14  E/E     pozn.  
 1906  Majetín, sv. Cyrila a Metoděje  oV               pozn.  
 1913  Damníkov, sv. Jana Křtitele  oV            404 K    pozn.  
 1921  Heřmanice, Nejsvětější Trojice  V  pk    I/6  E/E  22000 Kč    pozn.  •
 1922  Damníkov, sv. Jana Křtitele  oV            2508 Kč    pozn.  
 1927  Strachotice, sv. Jiří  přV               pozn.  
 1927  Semanín, sv. Bartoloměje  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 134
2. Josef, H.: Chrámová hudba v Jemnici. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita, Ústav hudební vědy. Filosofická fakulta., s. 17
3. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 254
4. Sehnal, J.: Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. 198
5. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 80, 107, 329
6. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 22, 52, 67
7. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013. - Zábřeh, sv. Bartoloměj
8. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - Memorabilienbuch der Pfarre Thomigsdorf anfangend vom Jahre 1836, uložena na faře v České Třebové, str. 409. - Damníkov, sv. Jan Křtitel
9. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse ex SOkA Ústí n/O, Sbírka kronik, 252, Memorabilienbuch der Localie Triebitz anfangend vom Jahre 1836, str. 93 - Třebovice, sv. Jiří
10. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - Memorabilienbuch der Pfarre Thomigsdorf anfangend vom Jahre 1836, uložena na faře v České Třebové, str. 395. - Damníkov, sv. Jan Křtitel
11. http://www.farnost-ruda.wbs.cz/Historie-farnosti.html - Ruda nad Moravou, sv. Vavřinec
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail