Brauner Wilhelm
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1851,  -
Datum a místo úmrtí1939, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy Brauner Josef - otec
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 134
2. Josef, H.: Chrámová hudba v Jemnici. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita, Ústav hudební vědy. Filosofická fakulta., s. 17
3. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 254
4. Sehnal, J.: Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. 198
5. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 80, 107, 329
6. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 22, 52, 67
7. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013. - Zábřeh, sv. Bartoloměj
8. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - Memorabilienbuch der Pfarre Thomigsdorf anfangend vom Jahre 1836, uložena na faře v České Třebové, str. 409. - Damníkov, sv. Jan Křtitel
9. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse ex SOkA Ústí n/O, Sbírka kronik, 252, Memorabilienbuch der Localie Triebitz anfangend vom Jahre 1836, str. 93 - Třebovice, sv. Jiří
10. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - Memorabilienbuch der Pfarre Thomigsdorf anfangend vom Jahre 1836, uložena na faře v České Třebové, str. 395. - Damníkov, sv. Jan Křtitel
11. http://www.farnost-ruda.wbs.cz/Historie-farnosti.html - Ruda nad Moravou, sv. Vavřinec
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2021
e-mail